Cristin-prosjekt-ID: 273760
Sist endret: 17. mai 2021, 15:58

Cristin-prosjekt-ID: 273760
Sist endret: 17. mai 2021, 15:58
Prosjekt

MeSH (Medical Subject Headings) oversatt til norsk

prosjektleder

Sigrun Espelien Aasen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Terminologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 28. juni 2009 Slutt: 30. juni 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MeSH (Medical Subject Headings) oversatt til norsk

Populærvitenskapelig sammendrag

Medisinske og helsefaglige bibliotek i Norge har aldri hatt en norsk tesaurus som dekker fagområde på kvalitetsmessig tilfredsstillende måte. Ved indeksering har man enten brukt norske, ukontrollerte/frie emneord eller den engelskspråklig tesaurusen Medical Subject Headings (MeSH) utarbeidet av National Library of Medicine i USA. Helsebiblioteket vil være pådriver for å få MeSH oversatt til norsk. Vi ble utfordret våren 2009 av Helse Sør-Øst, som klart uttrykte behov for norske standardiserte helsefaglige emneord. Prosjektsøknad til Helse Sør-Øst ble ferdigstilt 13. mai 2009, men behandling av søknaden om prosjektmidler ble utsatt. Prosjektet ble startet i Kunnskapssenteret uten avsatte midler, med hovedsiktemål å fremskaffe eksterne midler til en oversettelse av MeSH. Medisinsk bibliotek ved UiO er MEDLARS-senter og ansvarlig for norsk oversettelse. Helsebiblioteket.no har påtatt seg den praktiske rollen med å få en oversettelse på plass. Emneordene er en viktig del av fremtidens informasjonsstruktur ettersom de vil gi bedre søk, gjenfinning og mulighet for deling av helsefaglig informasjon på nasjonalt, regionalt og lokalt plan.

Metode

 • Informere om verdien av norsk oversette av MeSH, et mye brukt begrepssystem, en intenasjonal standard.
 • Søke midler til oversettelsen fra nasjonale aktører innen helse og terminologiarbeid.Helsebiblioteket.no som sental aktør ble utfordret til å skaffe midler til gjennomføring av fullstendig oversettelse av MeSH og sikre vidererføring av arbeidet.
 • Skaffe utstyr og programvare  til hjelp i arbeidet med oversettelsen.
 • Internasjonalt samarbeid med MEDLARS-sentre og oversettere fra andre land og helseportaler som bruker MeSH.
 • Registrere Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som ansvarlig i Norge for norsk MeSH hos National Library og Medicine (NLM), USA.
 • Delta i internasjonalt forum for MeSH-oversettelse i EAHIL (European Association for Health Information and Libraries) og i samarbeid med NLM.
 • Ta i bruk databasen MTMS (MeSH Translation Maintenance System) som vedlikeholdes av NLM.
 • Etablere rutiner for oversettelse av MeSH. Prioritering av emneord.  
 • Oversettelsesarbeidet. Finne de beste bibliotekarer, terminologer og fageksperter til fremskaffing av viktigste norske termekvivalenter til original MeSH med definisjoner. Kvalitetssikring av hovedterm og synonymer hentet inn fra ordbøker og nettssider.
 • Arbeide for inkludering av norske MeSH i databaser som SveMed+, HeTOP, BMJ Best Practice m.m.
 • Arbeide for at MeSH på norsk og engelsk blir brukt til indeksering av publikasjoner i norske referansedatabaser som Oria, CRIStin, Norart. Samarbeid med medisinske og helsefaglige bibliotek.
 • Etablere en terminologibase som viser norske og engelske MeSH med mulighet for enkle treffsikre søk i databaser som bruker MeSH til indeksering av fagartikler og andre publikasjoner.

Utstyr

Databasen MeSH Terminology Maintenance System (MTMS) for andre lands oversettelser av MeSH 2007-2018 ble driftet av National Library of Medicine (NLM), National Institutes of Health (NIH), USA. 

Norske ordbøker, medisinske ordbøker, Finnkode med norsk ICD-10, og tilsvarende aktuelle nettsider innen medisin og helsefag. .

Eksperter, fag: Per Holck, Lars Skattebøl, Svenn Torgersen, Berit Mørland, Are Brean, Nils Roar Gjerdet, Egill Hansen, Rigmor Baaraas, Magne Helland, Stein Arne Evensen, Åse Sofie Skjerdal, Jørg Mørland, Odd-Terje Brustugun, Dag Steinar Thelle, Mette Moen, Per Grøttum, Torolf Moen, Anders Angelsen, Jens Ivar Brox, Kathryn Mølstad, Ingeborg S. Sjetne, Siv Cathrine Høymork, Jørgen Jansen, Lars Skjeldal, Ole-Fredrik Melleby, Karl Øyri, Maria Suong Tjønnås, Even Hartmann Flood, Line Pedersen, Ragnhild E. Storlie, Ingvild Utne, Torbjørn Wisløff, Kjetil Bunro Brurberg, Kristin Thuve Dahm, Vivian Midtbø m.fl.

Eksperter, språk og systemer: Torill Johannessen, Anette Munthe, Jan Hoel, Marit Fjellhaug Nylund, Raida Lillian Ødegaard, Åse Sofie Skjerdal, Ingjerd Legreid Ødemark, Helene Urdland Karlsen, Marianne Aasgaard, Sylvi Dysvik, Lasse G. Skage, Marita Heintz, Sigrun Ask, Elisabet Hafstad, Cecilie Underthun, Solveig Aasen, Sigrid Aasen m. fl.

Forståelse og støtte fra Arne Jacobsson, Øystein Eiring, Anette Munthe, Charlotte Haug, Erlend Hem, Jan Hoel, Elisabeth Giil, Roar Olsen, Jim J.Yang, Steinar Krokstad, Magne Helland, Anne Marie Sverdrup Müller, Trine Remvik, Irene Wiik Langengen, Tiril Bonnevie m.fl. har i perioder av prosjektarbeidet vært viktige for framdriften, i tillegg til de dyktige ekspertene.

Utenlandske samarbeidspartnerne som Stuart J. Nelson, GunBrit Knutssøn og Stéfan Jacques Darmoni var grunnleggende viktige for arbeidet.

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sigrun Espelien Aasen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for formidling og bruk av kunnskap ved Folkehelseinstituttet

Åse Sofie Skjerdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for formidling og bruk av kunnskap ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Finn pålitelig informasjon.

Aasen, Sigrun Espelien; Svarverud, Ellen; Helland, Magne. 2018, Optikeren. USN, FHIPopulærvitenskapelig artikkel

Report from the MeSH Special Interest Group Meeting, 14th EAHIL Conference.11.-13. June 2014, Rome.

Ceccarini, Alessandra; Aasen, Sigrun Espelien. 2014, Journal of the European Association for Health Information and Libraries. FHI, ISSShort communication

Folkebiblioteket som primærhelsetjenestens bibliotek.

Letnes, Odd; Aasen, Sigrun Espelien. 2014, Bob : Bok og bibliotek. FHIIntervju tidsskrift

MeSH - Medical Subject Headings.

Aasen, Sigrun Espelien; Skjerdal, Åse. 2014, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. FHIShort communication

Treffsikkert søk på norsk.

Aasen, Sigrun Espelien. 2013, Psykisk helse og rus. FHIPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »