Cristin-prosjekt-ID: 283992
Sist endret: 14. januar 2015, 15:13

Cristin-prosjekt-ID: 283992
Sist endret: 14. januar 2015, 15:13
Prosjekt

Begreper om sosial endring i 16- og 1700-tallets diskurs

prosjektleder

Anne Eriksen
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Kulturhistorie og museologi ved Universitetet i Oslo
 • Norsk folkemuseum ved Museer

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. desember 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Begreper om sosial endring i 16- og 1700-tallets diskurs

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmål: 1) å avnaturalisere den moderne forståelsen av sosial endring ved å vise at det som i dagsammenfattes som sosialt arbeid tidligere var skrevet inn i andre logikker og andre begrunnelser. 2) å vise at1600- og 1700-tallets (den lange opplysningens) sosiale intervensjoner var del av større mentalitetshistoriskeendringer der forståelsen av sammenhengen mellom individ og samfunn, mellom det enkelte liv og dette livsrammer, gjennomgikk dramatiske forandringer. Delmål: Delmålene er dels rettet mot faglig fornyelse og delsmot kompetanseutvikling ved de samarbeidende institusjonene: 1. Faglig fornyelse - Utvikle metodologi forkontekstualiserende nærlesning - Videreutvikle kompetanse på opplysningstiden 2. Kompetanseutvikling- Kvalifisere til toppstillinger - Styrke høyere profesjonsutdanning og profesjonshistorisk forskning - Bidra tilutviklingen av humanistisk velferdsforskning - Styrke kunnskap om og formidling av Folkemuseets samlinger

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Dag Jenssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Eivind Engebretsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kari Telste

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk folkemuseum ved Museer
Aktiv cristin-person

Kyrre Kverndokk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »