Cristin-prosjekt-ID: 287569
Sist endret: 12. januar 2017 01:22

Cristin-prosjekt-ID: 287569
Sist endret: 12. januar 2017 01:22
Prosjekt

Situasjonsspesifikk feedback for å forbedre egenmestring hos kvinner med langvarige muskel- og skjelettsmerter, en randomisert kontrollert studie (Stimulating self-management in patients with fibromyalgia syndrome through web-based situational feedback)

prosjektleder

Hilde Eide
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 3.200.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 182014

Kontaktinformasjon

Telefon
+4748243096
Sted
Hilde Eide

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2007 Slutt: 30. juni 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Situasjonsspesifikk feedback for å forbedre egenmestring hos kvinner med langvarige muskel- og skjelettsmerter, en randomisert kontrollert studie (Stimulating self-management in patients with fibromyalgia syndrome through web-based situational feedback)

Sammendrag

Prosjektet Stimulating self-management in patients with fibromyalgia through web-based situational feedback (norsk tittel Verdibasert smertemestring, en randomisert kontrollert studie) er gjennomført med gode resultater. Fem artikler er publisert / antatt i internasjonale tidsskrifter, en er til vurdering og ytterligere tre under arbeid. I tillegg er to bokkapitler publisert og et erunder utgivelse. Det er skrevet 4 masteroppgaver og studien er presentert både på nasjonale og internasjonale konferanser og fagmøter.Flerfaglig behandling anbefales for personer med langvarige generelle muskel- og skjelettsmerter. I tillegg til fysioterapi og aktiv trening er kognitiv atferdsterapi en viktig del av slik behandling der pasienten lærer seg mestringsstrategier for bedre å takle livet med smertene.Formålet med denne studien var å undersøke effekten av å følge opp og veilede pasienter med skriftlige meldinger på smarttelefon etter deltakelse på et 4 ukers rehabiliterings-opphold, for på den måten å støtte endring av helsevaner og bidra til smertemestring hjemme, og dermed også bedre funksjon og livskvalitet.Hovedstudien ble gjennomført fra mars 2009 frem til august 2010. 140 kvinner ble randomisert til enten å få tilgang til en nettside med informasjon og mindfulness-øvelser eller får et intensivt veiledningstilbud basert på Acceptance and Commitment Terapeutiske prinsipper (ACT regnes som tredje generasjons CBT) samt empatisk kommunikasjon gitt skriftlig via en smarttelefon.Effektmålene var reduksjon i verstefallstanker, økt aksept av sin egen tilstand og likevel være villig til å være aktiv, bedre livskvalitet og bedre funksjon.Effekten direkte etter intervensjonen var stor (Cohens D effekt størrelse) og moderat etter 5 måneder. Disse resultatene er publisert i Journal of Medical Internet Research.Etter 11 måneder var det ikke statistisk signifikant forskjell mellom gruppene. Dette kan skyldes atgruppene var for små, frafall og at det var for mye missing data hos de som svarte. Konklusjonen fra denne studien er at intervensjonen har en egen effekt på kort sikt og varer i hvert fall et halvt år. Intervensjonen forsterker effekten av rehabiliteringsoppholdet og de som få denne type oppfølging hjemme får tidligere positive effekter enn de som ikke fikk den. Langtidseffekten er usikker, mendeltakerne i intervensjonsgruppen fikk større bedring enn deltakerne i kontrollgruppen også etter etår (within group changes, Cohens D).Resultatene er lovende. Det er behov for studier som undersøker hvordan denne type veiledning kan implementeres i vanlig klinisk praksis, og hvem som har størst utbytte.

Vitenskapelig sammendrag

The overall objective of this randomized controlled study (RCT) is to establish the effectiveness of situational feedback in relation to the self-management of fibromyalgia syndrome (FMS) using innovative means of patient-provider communication in a randomized controlled study (RCT) after a 4 week intensive rehabilitation program. Thereby this project will contribute to the knowledge of treatment of patients with FMS. The effectiveness of the intervention will be expressed in terms of a) reduced pain, b) psychometric outcomes, c) quality of life, d) improved engagement in daily activities and e) prevented transition to chronic disability. We furthermore aim to 1) determine the effectiveness of providing regular situational feedback in enhancing self-management and, consequently 2) study the effectiveness of enhancing self-management in reducing pain and physical disability. Self-management of chronic pain is seen as an important tool in providing adequate care to patients with FMF and other types of Chronic Non-malignant Pain. Enhancing the patient’s self-management of her/his condition is thought to be effective in reducing disability. The study aims to examine the extent to which two different web-based-telemedicine-intervention influences cognitions, complaints and activity in patients with fibromyalgia. All patients had access to a webpage with information about how to apply selfmanagement stratgeies in daily life and half the sample were given situational feedback in response to patients’ daily input. These patients maintained a diary for five weeks on smartphones. They received one written message every day via the smartphone from a therapist. The content of the message was based on the daily diary registration, to which the therapist has immediate access through a secure server. The intevention was insipred by Acceptance and Commitment Thereapy principles (ACT). The responses also contained specific tasks. The study has received a grant from the NRC. The pilot study has shown that the intervention is feasible and patients evaluate the support positively. The randomized trial is finished. 140 patients have been included. One papers from the RCT is published and one is in press. The short time effect on catastrophizing, acceptance, functioning and Quality of life is large, and moderate after 5 month. There is no significant long term between group effect after 11 month, however the participants reach optimal effects earlier than the control group. The results are promising. Implementation studies are needed.For more information, please contact:Hilde Eide (Hilde.Eide@hibu.no) (Buskerud University College, Drammen, Ólöf Birna Kristjánsdóttir (kristjansdottir@gmail.com),University of Oslo, Buskerud University College or Sandra van Dulmen (s.vandulmen@nivel.nl), at NIVEL, Utrecht, the Netherlands or Buskerud University College.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hilde Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Sigrid Hørven Wigers

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Olöf Birna Kristjansdottir

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Erlend Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Arnstein Finset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Do weather changes influence pain levels in women with fibromyalgia, and can psychosocial variables moderate these influences?

Smedslund, Geir; Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna; Nes, Andrea; Sexton, Hal; Fors, Egil Andreas. 2014, International journal of biometeorology. USN, STOLAV, DIAKONSYK, OSLOMET, MODUMBAD, NTNU, UIOVitenskapelig artikkel

Supporting women with widespread pain to live according to own values – web based counselling in the home setting.

Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna; Fors, Egil Andreas; van Dulmen, Sandra. 2013, 7th Nordic Health Promotion Research Conference . USN, NTNU, UIOVitenskapelig foredrag

A smartphone-based intervention with diaries and therapist-feedback to reduce catastrophizing and increase functioning in women with chronic widespread pain. Part 2. 11-month results of a randomized controlled trial.

Kristjansdottir, Olöf Birna; Fors, Egil Andreas; Eide, Erlend; Finset, Arnstein; Stensrud, Tonje Lauritzen; van Dulmen, Sandra; Wigers, Sigrid Hørven; Eide, Hilde. 2013, Journal of Medical Internet Research. USN, STOLAV, UMCN, OSLOMET, NTNU, UIO, DIVNORSK, NIVELVitenskapelig artikkel

A smartphone-based intervention with diaries and therapist-feedback to reduce catastrophizing and increase functioning in women with chronic widespread pain: Randomized controlled trial.

Kristjansdottir, Olöf Birna; Fors, Egil Andreas; Eide, Erlend; Finset, Arnstein; Stensrud, Tonje Lauritzen; van Dulmen, Sandra; Wigers, Sigrid Hørven; Eide, Hilde. 2013, Journal of Medical Internet Research. USN, RU, STOLAV, OSLOMET, NTNU, UIO, DIVNORSK, NIVELVitenskapelig artikkel

Do online diaries and written situational feedback based on Acceptance and Commitment Therapy stimulate living according to values? a randomized controlled trial.

Kristjánsdóttir, Ólöf Birna; Fors, Egil Andreas; Finset, Arnstein; Eide, Erlend; Wigers, S. Hørven; van Dulmen, Sandra; Eide, Hilde. 2011, 41th EABCT Congress. USN, OSLOMET, NTNU, UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »