Cristin-prosjekt-ID: 287571
Sist endret: 27. juni 2014 13:10

Cristin-prosjekt-ID: 287571
Sist endret: 27. juni 2014 13:10
Prosjekt

Eldre og tannhelse i hjemmetjenesten. Hvordan er status for eldres tannhelse og tannhygiene

prosjektleder

Hilde Eide
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Universitetet i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2006 Slutt: 1. august 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Eldre og tannhelse i hjemmetjenesten. Hvordan er status for eldres tannhelse og tannhygiene

Vitenskapelig sammendrag

En god ivaretakelse av tenner er viktig både av hensyn til psykisk og fysisk velvære og livskvalitet. Det er påvist en sammenheng mellom munnhelse og generell helse og livskvalitet.
Flere mennesker rammes av tannråte med stigende alder. Vi vet at man blir spesielt utsatt for tannråte og følgetilstander av dårlig tannhelse når man får kroniske sykdommer. Det er derfor spesielt viktig å vite noe om hvordan tannhelse blir ivaretatt hos dem som er brukere av hjemmetjenester.
Vi ønsker å stille noen spørsmål knyttet til tannhelse til beboere i sykehjem. Videre ønsker vi en enkel inspeksjon av munnhule/ tennene. Hensikten med dette er å kartlegge tannhelse og hindringer i forhold til mangelfullt tannstell hos dem som ikke kan ivareta dette like godt lenger. Vi ønsker også å utvikle tiltak som kan hjelpe til med å løse de problemene som vi eventuelt vil finne.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hilde Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Brit Fjæra

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Tiril Willumsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Oral health –related quality of life in patients receiving home care nursing: associations with aspects of dental status and xerostomia.

Willumsen, Tirill; Fjæra, Brit; Eide, Hilde. 2009, Gerodontology. OSLOMET, UIOVitenskapelig artikkel

Elderly Receiving Home Care Nursing Risk Factors for Dental Caries.

Willumsen, Tirill; Fjæra, Brit; Eide, Hilde. 2008, the Pan European Festival of the International Research meeting. OSLOMET, UIOPoster
1 - 2 av 2