Cristin-prosjekt-ID: 287572
Sist endret: 25. mars 2011, 23:14

Cristin-prosjekt-ID: 287572
Sist endret: 25. mars 2011, 23:14
Prosjekt

Kommunikasjon mellom pasienter med kroniske smerter og sykepleiere

prosjektleder

Hilde Eide
ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2005 Slutt: 30. juni 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kommunikasjon mellom pasienter med kroniske smerter og sykepleiere

Vitenskapelig sammendrag

Forskning som rettes mot smerte og smertelindring har stor samfunnsmessig betydning både på grunn av omfang av smerte og ufullstendig smertelindring. Prevalensen av lettere subjektive helseplager i befolkningen er høy, 80 % rapporterer muskel skjelett plager. Mellom 23-26% av den norske voksne befolkning har kroniske eller langvarige smerter (> 3 måneders varighet). Spesielt er langvarige smerter knyttet til muskelskjelett plager et omfattende problem. I dette prosjektet vil fokus rettes mot pasienter som har kroniske muskel-skjelettsmerter uten klar organisk årsak. Den mest alvorlige formen for muskelskjelettplager er fibromyalgi, et syndrom som kjennetegnes av diffus utbredt smerte og spesielt følsomme punkter på kroppen, ofte ledsaget av kronisk tretthet og angst og depresjon. Dette er en gruppe pasienter som har betydelige plager, med store personlige og samfunnsmessige konsekvenser. Det finnes ingen kurativ behandling for fibromyalgi og pasientene må lære å leve med de smertene de har. Helsepersonellets kommunikasjon i forhold til smerte og sammenhengen mellom smerte og kommunikasjon er et relativt uutforsket område. Hvordan legen kommuniserer med pasienten er av betydning for pasientens helse og velvære. Man kan også anta at dette gjelder for annet helsepersonell. Studier har vist at mange med langvarige muskel skjelett smerter føler seg dårligere etter møtet med helse- og trygdevesenet. Hensikten med denne studien er å forstå mer av hvordan man kan bedre kommunikasjonen med pasienter som lider av kroniske smerter.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hilde Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tone Rustøen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Arnstein Finset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Tom Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Tonje Sibbern

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Fibromyalgia Patients' Communication of Cues and Concerns: Interaction Analysis of Pain Clinic Consultations.

Eide, Hilde; Sibbern, Tonje; Egeland, Thore; Finset, Arnstein; Johannessen, Tone E.Brenne; Miaskowski, Christine; Rustøen, Tone. 2011, The Clinical Journal of Pain. VID, USN, OSLOMET, UIO, OUS, UoCSFVitenskapelig artikkel

Empathic accuracy of nurses’ immediate responses to fibromyalgia patients’ expressions of negative emotions. An evaluation using interaction analysis.

Eide, Hilde; Sibbern, Tonje; Johannessen, Tone E.Brenne. 2011, Journal of Advanced Nursing. VID, USN, OSLOMET, OUSVitenskapelig artikkel

Patient validation of cues and concerns identified according to Verona coding definitions of emotional sequences (VR-CoDES): A video- and interview-based approach.

Eide, Hilde; Eide, Tom; Rustøen, Tone; Finset, Arnstein. 2011, Patient Education and Counseling. VID, OSLOMET, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Coding patient emotional cues and concerns in medical consultations: The Verona coding definitions of emotional sequences (VR-CoDES).

Zimmermann, Christa; Del Piccolo, Lidia; Bensing, Jozien; Bergvik, Svein; De Haes, Hanneke; Eide, Hilde; Fletcher, Ian; Goss, Claudia; Heaven, Cathy; Humphris, Gerry mfl.. 2011, Patient Education and Counseling. UoSA, UU, UIT, UvA, TJHU, UB, NIVEL, UoL, UNN, OSLOMET, NHS, UIO, TYSKLAND, UNIVRVitenskapelig artikkel

Development of the Verona coding definitions of emotional sequences to code health providers' responses (VR-CoDES-P) to patient cues and concerns.

Del Piccolo, Lidia; De Haes, Hanneke; Heaven, Cathy; Jansen, Jesse; Verheul, William; Bensing, Jozien; Bergvik, Svein; Deveugele, Myriam; Eide, Hilde; Fletcher, Ian mfl.. 2011, Patient Education and Counseling. UoSA, UvA, UIT, TJHU, SYDNEY, UB, NIVEL, UG, UoL, UNN, OSLOMET, NHS, UIO, TYSKLAND, UNIVRVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »