Cristin-prosjekt-ID: 289105
Sist endret: 26. juni 2014 16:18

Cristin-prosjekt-ID: 289105
Sist endret: 26. juni 2014 16:18
Prosjekt

Etablering av et forskernettverk med formål å øke forståelsen av livsstils- og infeksjonssykdommer i det moderne samfunn

prosjektleder

Vigdis Aas
ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Etablering av et forskernettverk med formål å øke forståelsen av livsstils- og infeksjonssykdommer i det moderne samfunn

Vitenskapelig sammendrag

Forståelsen av hvordan sykdom utvikles har økt dramatisk de siste årene. Denne kunnskapen er nødvendig for å forstå hvordan sykdommer kan forbygges og behandles, og fører samtidig til større krav til legemidlene som benyttes. Et mål for all legemiddelbehandling er å spisse behandlingen, styre den mot den aktuelle defekten i kroppen og minimere uønskede bivirkninger. For å oppnå dette må man karakterisere angrepspunktene for legemidlene, man må forstå de molekylære virkningsmekanismene og kunne forklare årsaker til bivirkninger.

Vi er en gruppe forskere som jobber med å studere molekylære mekanismer involvert i ulike sykdommer (infeksjoner, diabetes, høyt kolesterol og epilepsi) og/eller effekter av legemidler som benyttes i behandling av disse. Vi ønsker å etablere oss som en samlet forskningsgruppe, utvikle og gjennomføre felles forskningsprosjekter og bygge opp en kompetanseenhet rundt de nevnte sykdommene. Ved å øke forståelsen for utvikling og behandling av disse lidelsene, vil forskningsgruppen kunne bidra til rasjonell legemiddelbruk på disse områdene.
 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vigdis Aas

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Ane Gedde-Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Cecilie Johannessen Landmark

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Eli Otterholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Timelønnede HV ved OsloMet - storbyuniversitetet

Jan Inge Herseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 5