Cristin-prosjekt-ID: 289106
Sist endret: 10. desember 2015 09:14

Cristin-prosjekt-ID: 289106
Sist endret: 10. desember 2015 09:14
Prosjekt

Sammenheng mellom sykelig overvekt og insulinresistens i skjelettmuskulatur

prosjektleder

Vigdis Aas
ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Farmakologi og farmasøytisk biovitenskap ved Universitetet i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenheng mellom sykelig overvekt og insulinresistens i skjelettmuskulatur

Vitenskapelig sammendrag

Insulinresistens og type 2 diabetes er sterkt assosiert med overvekt og fedme. Omtrent 80 % av pasienter med type 2 diabetes er overvektige, mens kun 25 % av pasientene som blir operert for sykelig overvekt (BMI>40) har type 2 diabetes. Insulinresistens utvikles i mange av kroppens vev og organer, men skjelettmuskulaturen antas å være spesielt viktig da den er ansvarlig for 75-80 % av kroppens totale glukoseforbruk. Målet med dette prosjektet er å finne ut hva som skiller insulinfølsomme overvektige fra overvektige med nedsatt insulinfølsomhet eller type 2 diabetes med hensyn på regulering av glukose- og lipidmetabolisme i skjelettmuskulatur. Det vil bli brukt biopsier og dyrkede skjelett-muskelceller fra biopsier fra overvektige personer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vigdis Aas

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Jøran Hjelmesæth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Universitetet i Oslo

Arild Rustan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Farmakologi og farmasøytisk biovitenskap ved Universitetet i Oslo

G. Hege Thoresen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Farmakologi og farmasøytisk biovitenskap ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Myotubes from Severely Obese Type 2 Diabetic Subjects Accumulate Less Lipids and Show Higher Lipolytic Rate than Myotubes from Severely Obese Non-Diabetic Subjects.

Bakke, Siril Skaret; Feng, Yuan Zeng; Nikolic, Natasa; Kase, Eili Tranheim; Moro, Cedric; Stensrud, Camilla; Damlien, Lisbeth; Ludahl, Marianne Odnakk; Sandbu, Rune; Solheim, Brita Marie mfl.. 2015, PLOS ONE. UT1, VESTFOLD, OSLOMET, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Myotubes from lean and severely obese subjects with and without type 2 diabetes respond differently to an in vitro model of exercise.

Feng, Yuan Zeng; Nikolic, Natasa; Bakke, Siril Skaret; Kase, Eili Tranheim; Guderud, Kari; Hjelmesæth, Jøran; Aas, Vigdis; Rustan, Arild; Thoresen, G. Hege. 2015, American Journal of Physiology - Cell Physiology. VESTFOLD, OSLOMET, UIO, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2