Cristin-prosjekt-ID: 289275
Sist endret: 15. januar 2015 14:39

Cristin-prosjekt-ID: 289275
Sist endret: 15. januar 2015 14:39
Prosjekt

Tverrprofesjonelt HiO-nettverk om utvikling av utdanning på tvers av utdanningsgrenser

prosjektleder

Gerd Bjørke
ved Fakultetsadministrasjonen ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Fakultetsadministrasjonen ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 10. januar 2004 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tverrprofesjonelt HiO-nettverk om utvikling av utdanning på tvers av utdanningsgrenser

Vitenskapelig sammendrag

Nettverket har med deltakere fra HF, SAM, SU, PUS - og har som mål å løfte frem forsknings- og utviklingsarbeid om tverrprofesjonalitet ved Høgskolen i Oslo.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gerd Bjørke

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultetsadministrasjonen ved OsloMet - storbyuniversitetet

Ann Englund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Timelønnede SAM ved OsloMet - storbyuniversitetet

Dorte Lybye Norenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Marit Fougner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Vigdis Helén Madsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »