Cristin-prosjekt-ID: 290216
Sist endret: 14. januar 2015 12:42

Cristin-prosjekt-ID: 290216
Sist endret: 14. januar 2015 12:42
Prosjekt

Studier av sirkulasjon hos barn med to nye ekkokardiografiske metoder: superior vena cava flow og vevshastighetsbaserte metoder. Brukbarhet, pålitelighet, reproduserbarhet, klinisk relevans.

prosjektleder

Anja Lee
ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Barnesenteret ved Universitetet i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Studier av sirkulasjon hos barn med to nye ekkokardiografiske metoder: superior vena cava flow og vevshastighetsbaserte metoder. Brukbarhet, pålitelighet, reproduserbarhet, klinisk relevans.

Metode

Ultralyd; ekko Doppler inkludert vevsdopplerbaserte metoder som strain og strain rate.

Utstyr

Ekko Dopplermaskin; GE VingMed, Vivid7

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anja Lee

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

Leif Brunvand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Drude Merete Fugelseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Barnesenteret ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3