Cristin-prosjekt-ID: 295579
Sist endret: 13. januar 2015, 19:14

Cristin-prosjekt-ID: 295579
Sist endret: 13. januar 2015, 19:14
Prosjekt

Connect (Active Behavioral Interfaces for Seamless Network Integration)

prosjektleder

Olaf Owe
ved Pålitelige systemer ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Pålitelige systemer ved Universitetet i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2006 Slutt: 31. desember 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Connect (Active Behavioral Interfaces for Seamless Network Integration)

Sammendrag

CONNECT er et samarbeid mellom Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet. CONNECT ser på grunnleggende utfordringer for sømløs integrasjon av programvareløsninger i heterogene nett ved å utvikle en meta-infrastruktur for kunnskap om omgivelse som vi kaller Active Behavioral Interfaces. Disse grensesnittene lar programvarekomponenter som mangler kunnskap om sin omgivelse, fungere sømløst i ulike omgivelser. Grensesnittene vil utføre viktige oppgaver for interaksjon som filtrering og konvertering av innkommende data, såvel som tilpasning av utgående data slik at både mengden av og kvaliteten på utgående data passer med omgivelsen.Meta-infrastrukturen skiller design av komponenter fra design av grensesnitt og støtter høynivå beskrivelse av nettverk, samt monitorering av nettverkstraffikk. Dermed får grensesnittene informasjon om nettverket som tillater standardiserte løsninger for grensesnittene. I CONNECT fokuserer vi på modellerings- og designnivået og bygger et rammeverk for høynivå programmering og analyse av komponenter, gransesnitt og nettverk ved hjelp av verktøy for spesifikasjon, simulering, prototyping, modellsjekking og analyse. Komponenter og grensesnitt blir beskrevet i det objekt-orienterte språket Creol, mens nettverk modelleres i koordineringsspråket Reo. Utprøving av språk og verktøy skjer ved en omfattende case studie om pasient monitorering i heterogene nett, ledet av Intervensjonssenteret.

Vitenskapelig sammendrag

The CONNECT project is an ongoing research project 2006 - 2009, funded by the Research Council of Norway through the strategic programme VERDIKT. The project is a collaboration between the Interventional Centre at Rikshospitalet and the PMA group at the Department of Informatics. The main objective of the project is to develop a framework for the modeling and analysis of heterogenous networks in which devices may connect seamlessly in a semantically meaningful way. The framework is successful if it is able to address correctness issues for seamless adaptation of heterogenous networks, that are relevant and useful in practice. This will be assessed through a case study of biomedical sensor networks for patient monitoring. The project addresses basic challenges in seamless integration of software solutions for heterogeneous net, by proposing a meta-infrastructure for environment awareness based on a novel notion of Active Behavioral Interfaces. This notion of active behavioral interfaces will enable software components without environmental awareness to function seamlessly in different environments. More specifically, the active behavioral interface of a component will perform filtering, adaptation and conversion of incoming data, allowing the component to understand inputs intended for other kinds of components, and furthermore, perform adjustment and adaptation of outgoing data, allowing the quantity and quality of outgoing messages and message streams to fit the environment. In particular, the capacity and bandwidth of net connections are taken into consideration.A meta-infrastructure will separate the design of active behavioral interfaces from that of the components themselves, and include a rich language for describing networks of different kinds. The meta-infrastructure will involve monitoring of the network traffic, and thereby provide information about the net to the component interfaces, allowing standardized interface solutions. The project will focus on the modeling and design level, building a framework for high level programming and analysis of components, interfaces and networks. The concepts will be explored, formalized, and implemented by tools oriented towards executable specifications, simulation, prototyping, model checking, and analysis. Components and interfaces are described in an object-oriented manner, designing a program structure useful for production level software solutions.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Olaf Owe

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Pålitelige systemer ved Universitetet i Oslo

Einar Broch Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Pålitelige systemer ved Universitetet i Oslo

Joakim Bjørk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Pålitelige systemer ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3