Cristin-prosjekt-ID: 297211
Sist endret: 1. oktober 2014, 13:59

Cristin-prosjekt-ID: 297211
Sist endret: 1. oktober 2014, 13:59
Prosjekt

GOLEM

prosjektleder

Laurence Marie Anna Habib
ved Institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • Egen institusjon
  Prosjektkode: 56301
 • Norgesuniversitet
  Prosjektkode: P34/2007

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

Digitale mapper • Læringsteknologi • Mappevurdering • Fleksibel læring • Øvings- og praksisundervisning for lærere • E-læring • Formativ vurdering • Sosiokulturell teori • Nettbasert læring • Domestisering av teknologi • Læring og IKT • Aktør nettverks teori • Communities of practice • Digital dannelse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2005 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

GOLEM

Vitenskapelig sammendrag

GOLEM (Generating learning using an Online Learning Environment as a Medium)


Hovedmålet med GOLEM-prosjektet er å skaffe ny kunnskap om – og innsikt i – bruk av læringsmiljøsystemet LMS i en pedagogisk sammenheng i høyere utdanning. Mye av den populære og vitenskapelige litteraturen om e-læring og lærinsstøttesystemer (eller learning management systems – LMS) baserer seg på en retorikk som opprinnelig ble utviklet av dataentusiaster. Det blir ofte presentert som en selvfølge at det å ta i bruk data i undervisningen automatisk vil føre til mer fleksibel læring og bedre pedagogikk. Det er imidlertid et behov for å presisere og konkretisere hva slike begrep som fleksibel læring, bedre pedagogikk osv, innebærer. Derfor bør det utføres en dybdestudie av faglig og administrativ bruk av LMS i dagens høyere utdanningsinstitusjoner.Målet med GOLEM-prosjektet er å bidra til utvidet kunnskap om bruk av digitale verktøy i kommunikasjon og læring. Prosjektgruppen består av 11 medlemmer fra forskjellige enheter/avdelinger ved HiO og fra 4 andre norske institusjoner. Prosjektet baserer seg hovedsakelig på flere casestudier med et begrenset antall informanter i hver case. Datamaterialet innsamles fra fire kilder: intervjuer, analyse av studentarbeid og andre spor etter kommunikasjon via LMS, spørreskjema og deltagende observasjon.Prosjektet har tre forskjellige dimensjoner:1)En praktisk studieutviklingsdimensjon; 2) En forskningsdimensjon; 3) En nettverksbygging, og opprettholdingsdimensjon
 

1) Utvikling og evaluering av studier og studierelaterte aktiviteter


Innenfor rammene for prosjektet ble det initiert, implementert og evaluert nyskapende bruk av LMS i undervisningen. Eksempler av slike utviklingsrettet delprosjekter er:


a) innføring og evaluering av LMS-basert medstudentrespons ved førskolelærerutdanning (HiO)


b) innføring og evaluering av LMS-støttet plattform for dialog og fellesarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfeltet ved allmennlærerutdanning (HiO)


c) innføring og evaluering av LMS-støttet databaser for publisering og begrepsliggjøring av skapende virksomhet ved Avdeling for estetiske fag (HiO)


d) innføring og evaluering av LMS-basert mappevurdering ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen2) Forskning om LMS-bruk


En annen del av prosjektet består av en rekke undersøkelser om hvordan LMS-verktøy faktisk blir brukt i forskjellige sammenhenger. Eksempler av slike forskningsrettet delprosjekter er:


a) En undersøkelse av didaktisk bruk av LMS ved HiO i 5 forskjellige utdanninger, med fokus på LMS sin rolle i utformingen og omformingen av communities of practice.


b) En undersøkelse av utfordringer og muligheter i bruk av LMS i en deltid bachelorprogram ved Diakonhjemmets høgskole, med fokus på scaffolding- og domestiseringsprosesser knyttet til teknologibruk i undervisnings- og læringsaktiviteter


c) En undersøkelse av rollen som LMS og andre artefakter spiller i undervisningskvalitet i forskjellige fakulteter ved Universitet i Oslo3) Nettverksbygging


Siden prosjektmedlemmer har forskjellig bakgrunn, kompetanse og erfaring, samt en felles interesse for pedagogisk bruk av LMS, fungerer nasjonalmøtene som erfaringsdelingsseminarer, der forksjellige temaer innenfor praktisk LMS-bruk, forsknings- og utviklingsmetode, bruk av ulike teorier, etc. har blitt diskutert, både med og uten eksterne foredragsholdere.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Laurence Marie Anna Habib

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Anne Line Wittek

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Arne Bygstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Tjalve Gjøstein Madsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Eva Kofoed

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Digital kompetansebygging - må bli like vanlig som lek i sandkassen.

Haug, Kristin Holte. 2006, Første steg. OSLOMETKronikk

Fjern kontantstøtten [Kronikk].

Haug, Kristin Holte. 2008, Klassekampen. OSLOMETKronikk

IKT som redskap i skapende virksomhet.

Klæbo, Kirsten. 2005, Estetisk Forum. OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel

Innovativ bruk av LMS.

Haug, Kristin Holte. 2007, Forum for fjernundervisning. OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel

Finding a place and a space for online learning environments in an institutional setting: issues of objectification.

Habib, Laurence. 2005, Transactions on Internet Research. OSLOMETVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 55 | Neste | Siste »