Cristin-prosjekt-ID: 297217
Sist endret: 11. september 2014 10:10

Cristin-prosjekt-ID: 297217
Sist endret: 11. september 2014 10:10
Prosjekt

GOLEM-Interkult

prosjektleder

Laurence Marie Anna Habib
ved Institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

GOLEM-Interkult

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet handler om å undersøke behovene i forhold til elektroniske læringsplattformer (Learning Management Systems – LMS) og andre e-læringssystemers funksjonaliteter for å støtte mangfold i utdanningene. Det skal utføres en undersøkelse i form av intervjuer supplert med ”rike bilder” blant studenter, undervisningspersonale og andre personal. Det skal også utføres en undersøkelse av hvilke av de identifiserte behovene som kan teknisk sett tilfredsstilles hos de største LMS-leverandørene. Deretter skal det velges ut et begrenset miljø (for eksempel et kurs, en klasse, en gruppe) der en mulig løsning skal prøves ut. Denne løsningen skal da evalueres på basis av nye intervjuer med brukere av det nye systemet (studenter, ansatte, osv.)

E-læringssystemer (spesielt elektroniske læringsplattformer (LMS) som for eksempel Fronter) brukes flittig i utdanninger ved HiO og i høyere utdanning generelt. Slike systemer gir nødvendigvis føringer både for hvordan undervisningen legges opp og på studentenes lærings- og studieopplevelser. Det er kjent at LMS og andre e-læringssystemer brukes både for læring og i sosiale sammenhenger (for eksempel med hjelp av online diskusjonsfora). Det er også kjent at LMS-bruk har så langt blitt knyttet til økt brukt av skriftlig informasjon, til tross for at det er mulighet for opplasting og nedlasting av både lyd, bilder og videoer. Det er imidlertid lite kunnskap om hvordan bruken av slike systemer støtter eller hindrer læring, engasjement og tilhørighet hos internasjonale og flerkulturelle studenter.

Prosjektet skal undersøke både hva som er gjort, hva som er mulig og hva som er ønskelig i forhold til bruk av e-læring og LMS som støtte for undervisning og læring i et mangfoldig studentmiljø.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Laurence Marie Anna Habib

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kirsten Ribu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Monica Johannesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Jon Amundsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Hilde Harnæs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Vi må komme over det... ellers blir vi ikke førskolelærere...

Haug, Kristin Holte; Sjarbaini, Larissa; Olcay, Anita. 2012, Første steg. OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel

En metode for bevisstgjøring, eierskap og synliggjøring.

Haug, Kristin Holte; Olcay, Anita; Sjarbaini, Larissa. 2012, Første steg. OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel

Global Students and Global Studies From an Actor-Network Perspective.

Habib, Laurence Marie Anna; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny. 2011, Association for the Advancement of Computing in Education. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Global Students and Global Studies From an Actor-Network Perspective.

Habib, Laurence Marie Anna; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny. 2011, Global Learn Asia Pacific 2011. OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 4 av 4