Cristin-prosjekt-ID: 297272
Sist endret: 27. juni 2014 12:37

Cristin-prosjekt-ID: 297272
Sist endret: 27. juni 2014 12:37
Prosjekt

Soppråte, et luftveisproblem eller kun et byggteknisk problem?

prosjektleder

Colin Charnock
ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 13. september 2009 Slutt: 13. oktober 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Soppråte, et luftveisproblem eller kun et byggteknisk problem?

Vitenskapelig sammendrag

Det har lenge vært kjent at inhalasjon av mikropartikler, deriblant soppsporer, er forbundet med en lang rekke av helseskader. Yrkessykdommene silicose og pneumoconiose er kanskje de mest kjente eksemplene. Andre tilstander er forbundet med inhalasjon av blandet partikkelmaterie og omfatter redusert lungekapasitet, astma, allergi, KOLS og kreft. Disse tilstandene ledsages ofte av en underliggende partikkel-indusert betennelsesreaksjon. Sopp og soppsporer som partikler, men også som infektiøse- og toksinproduserende agenser, kan utløse en kraftig betennelsesreaksjon i lungevev. Normalt er betennelsesreaksjonen beskyttende og fordelaktig, men en reaksjon i ubalanse kan skade luftveiene og gi irreversibel lungeskade. I hvilken grad ulikt partikulært materiale utløser betennelsesreaksjoner kan da være en indikasjon på potensialet for utvikling av både akutte og kroniske helseplager av typene listet over. En nylig avlagt norsk doktorgrad påviser at sopp stimulerer antistoffproduksjon1,2. Immunresponsen (enten i form av antistoffproduksjon eller betennelsesreaksjon) kjennetegnes av en stor grad av spesifisitet. Dvs, det etableres en respons som er skreddersydd til partikkeltypen som har utløst den. Noen sopparter utløser sterkere antistoffproduksjon enn andre. For eksempel, Aspergillus versicolor forårsaker langt sterkere antistoffproduksjon enn andre skadesopparter. Betennelsesreaksjonen anses som en mer direkte indikasjon på den skadelige effekten ulike sopparter har enn antistoffmåling. I prosjektet vil så-kalte Samkulturer anvendes til karakterisering av betennelsesreaksjonen som er assosiert med ulike sopparter, for eksempel sopptyper isolert fra skolebygg og hus.

Metode

Samkulturer - brukes til å studere kommunikasjon mellom ulike celletyper. Systemet, som skal simulere de nedre luftveiene, eksponeres for partikler og kommunikasjonen mellom cellene beskrives for å gi en indikasjon på lungens respons til skade. Noen responsmønstre er karakteristiske for en begynnende betennelsesreaksjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Colin Charnock

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Jan Inge Herseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Role of IL-1 beta and COX2 in silica-induced IL-6 release and loss of pneumocytes in co-cultures.

Herseth, Jan Inge; Refsnes, Magne; Låg, Marit; Schwarze, Per E. 2009, Toxicology in Vitro. FHI, OSLOMETVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1