Cristin-prosjekt-ID: 297496
Sist endret: 21. oktober 2014, 12:30

Cristin-prosjekt-ID: 297496
Sist endret: 21. oktober 2014, 12:30
Prosjekt

Allmenn musikkundervisning - perspektiver på praksis

prosjektleder

Jon Helge Sætre
ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Kontaktinformasjon

Sted
Jon Helge Sætre

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2008 Slutt: 16. juni 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Allmenn musikkundervisning - perspektiver på praksis

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet sikter mot å utvikle forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap om musikkfaget i skolen. Gjennom teoristudier, forskning og refleksjon rundt erfaring og utviklingsarbeid drøftes sentrale fagdidaktiske temaer: Grunnlagsproblemstillinger knyttet til estetikk, antropologi og læring, læreplan, musikkfagets innhold og arbeidsmåter, vurdering, mangfold og IKT. Prosjektets hovedresultat er en bokutgivelse (med samme navn) på Gyldendal Akademisk i 2010.

Tittel

General music - perspectives on practice

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jon Helge Sætre

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Geir Sigvard Salvesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for estetiske fag ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Jan Sverre Knudsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Musikkulturelt mangfold : forskjeller og fellesskap.

Knudsen, Jan Sverre. 2010, Gyldendal Akademisk. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Musikkpedagogisk teori og praksis : en introduksjon.

Sætre, Jon Helge; Salvesen, Geir. 2010, Gyldendal Akademisk. USN, OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Vurdering.

Sætre, Jon Helge. 2010, Gyldendal Akademisk. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Improvisasjon og komposisjon.

Sætre, Jon Helge. 2010, Gyldendal Akademisk. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Allmenn musikkundervisning : perspektiver på praksis.

Sætre, Jon Helge; Salvesen, Geir. 2010, Gyldendal Akademisk. USN, OSLOMETVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 5 av 5