Cristin-prosjekt-ID: 297617
Sist endret: 15. januar 2015 16:04
Cristin-prosjekt-ID: 297617
Sist endret: 15. januar 2015 16:04
Prosjekt

Women maintained on methadone or buprenorphinein pregnancy. Investigation of outcomes for mother and child. Evaluation of health care and social follow-up

prosjektleder

Edle Ravndal
ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Finansiering

 • Egen institusjon

 • Norges forskningsråd

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2003 Slutt: 1. januar 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Women maintained on methadone or buprenorphinein pregnancy. Investigation of outcomes for mother and child. Evaluation of health care and social follow-up

Sammendrag

Hvert år blir mellom 20 og 30 kvinner i LAR gravide. Over halvparten av de nyfødte får behandlingstrengende abstinenser (NAS) som krever tett oppfølging av helsepersonell. Det er stor mangel på longitudinelle studier utover ett år som ser på barnas psykososiale og kognitive utvikling i samspill med mor. En vet også lite om hvordan LAR-mødrene og barna blir fulgt opp av helsevesnet, og hvordan barna utvikler seg på sikt. Kunnskapsgrunnlaget om disse temaene er begrenset, og internasjonale studier lar seg ikke alltid overfør til norske forhold. På denne bakgrunn har SERAF startet opp et større nasjonalt forskningsprosjekt som omfatter nesten alle gravide kvinner og deres barn i LAR i perioden 1996-2008 (rundt 180). Prosjektet består av 4 delundersøkelser og er et samarbeidsprosjekt mellom SERAF og EKUP, Psykologisk institutt, UiO.

Vitenskapelig sammendrag

Hvert år blir mellom 20 og 30 kvinner i LAR gravide. Over halvparten av de nyfødte får behandlingstrengende abstinenser (NAS) som krever tett oppfølging av helsepersonell. Det er stor mangel på longitudinelle studier utover ett år som ser på barnas psykososiale og kognitive utvikling i samspill med mor. En vet også lite om hvordan LAR-mødrene og barna blir fulgt opp av helsevesnet, og hvordan barna utvikler seg på sikt. Kunnskapsgrunnlaget om disse temaene er begrenset, og internasjonale studier lar seg ikke alltid overfør til norske forhold. På denne bakgrunn har SERAF startet opp et større nasjonalt forskningsprosjekt som omfatter nesten alle gravide kvinner og deres barn i LAR i perioden 1996-2008 (rundt 180). Prosjektet består av 4 delundersøkelser og er et samarbeidsprosjekt mellom SERAF og EKUP, Psykologisk institutt, UiO.

Metode

Prospektiv longitudinell undersøkelse som kartlegger mor/far(samboer)ved hjelp av EuropASI, SCL-25 og MCMI-III siste trimester før fødsel, samt en sammenligningsgruppe av lavrisiko mødre/fedre og deres barn. En rekke fødselsdata blir innhentet ved barna fødsel. EuropASI repeteres til mor etter ett år. En rekke instrumenter brukes for å undersøke utviklingspsykologiske prediktorer for senere problemfungering i løpet av barnas 2 første år. Kognitive funksjoner hos barna blir kartlagt ved 4 års alder.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Inaktiv cristin-person

Edle Ravndal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

Annamaria Monika Sarfi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Gabrielle Welle-Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Ingunn Olea Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4