Cristin-prosjekt-ID: 297627
Sist endret: 7. mai 2014, 10:31

Cristin-prosjekt-ID: 297627
Sist endret: 7. mai 2014, 10:31
Prosjekt

Rehabilitering som konflikt

prosjektleder

Per Koren Solvang
ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rehabilitering som konflikt

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet undersøker hvordan et fokus på spenninger og konflikt i rehabiliteringsfeltet kan synliggjøre strukturelle rammer for rehabiliteringsvirksomheten med grunnlag i et bredt forskningssamarbeid innenfor forskningsprogrammet Helse, omsorg og velferd (HOV) ved Høgskolen i Oslo (HiO). I prosjektet inngår to doktorgradsprosjekter og to prosjekter som involverer ansatte fra flere avdelinger. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og HiO.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Koren Solvang

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Aleksandra Bartoszko

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kariann Krohne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Jan Grue

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Åshild Slettebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Individualizing Standardized Tests: Physiotherapists and Occupational Therapists' Test Practices in a Geriatric Setting.

Krohne, Kariann; Torres, Sandra; Slettebø, Åshild; Bergland, Astrid. 2013, Qualitative Health Research. Uu, OSLOMET, UIAVitenskapelig artikkel

Rehabilitering eldre.

Bergland, Astrid. 2013, Mastergradsstudium i gerontologi Gjøvik. OSLOMETPopulærvitenskapelig foredrag

“It did not come with Hitler and did not die with Hitler.” The Uses of the Holocaust by Disability Activists in Norway.

Bartoszko, Aleksandra; Solvang, Per Koren; Hanisch, Halvor Melbye. 2012, Vulnerable Groups & Inclusion. OSLOMET, OUSVitenskapelig artikkel

Discourse analysis and disability: Some topics and issues.

Grue, Jan. 2011, Discourse & Society. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Between power and powerlessness-discourses in the individul plan processes, a Norwegian dilemma.

Slettebø, Åshild; Hellem, Elisabet; Bruusgaard, Kari A.; Madsen, Vigdis Helén; Alve, Grete; Langhammer, Birgitta. 2011, Scandinavian Journal of Disability Research. OSLOMET, UIAVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »