Cristin-prosjekt-ID: 297628
Sist endret: 7. mai 2014, 13:33

Cristin-prosjekt-ID: 297628
Sist endret: 7. mai 2014, 13:33
Prosjekt

Argumentasjonens steder. Kritisk diskursanalyse, det retoriske toposbegrepet og funksjonshemning

prosjektleder

Jan Grue
ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Argumentasjonens steder. Kritisk diskursanalyse, det retoriske toposbegrepet og funksjonshemning

Vitenskapelig sammendrag

Doktorgradsprosjekt, Jan Grue, veileder: Johan Tønnesson, UiO

Prosjektet analyserer de diskursive strukturene rundt og effektene av hhv. den medisinske og den sosiale forståelsen av funksjonshemningsbegrepet. Empirien består av skriftlig og muntlig materiale som dokumenterer begrepsforståelsen hos Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og fem av FFOs medlemsorganisasjoner. Det teoretiske hovedverktøyet er kritisk diskursanalyse (CDA), supplert med metaforteori og det retoriske toposbegrepet som et nødvendig mellomledd mellom det diskursive mikro- og makronivå.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Grue

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Johan Tønnesson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2