Cristin-prosjekt-ID: 297638
Sist endret: 27. juni 2014, 12:35

Cristin-prosjekt-ID: 297638
Sist endret: 27. juni 2014, 12:35
Prosjekt

Dilemmaer i sykehusrehabilitering av geriatriske pasienter. Evidensbaserte tiltak, faglig skjønn eller brukerstyring?

prosjektleder

Astrid Bergland
ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dilemmaer i sykehusrehabilitering av geriatriske pasienter. Evidensbaserte tiltak, faglig skjønn eller brukerstyring?

Vitenskapelig sammendrag

Doktorgradsprosjekt, Kariann Krohne, veiledere: Astrid Bergland, Åshild Slettebø, HiO og Knut Engedal, UiO


Prosjektet søker å undersøke på hvilken måte tre områder i rehabilitering av geriatriske pasienter på sykehus; evidensbaserte tiltak, faglig skjønn og brukerstyring, kan være i kontekstuell og strukturell konflikt med hverandre. Studien er bygget opp rundt et kvalitativt feltarbeid på sykehus med vekt på dybdeintervjuer med fysioterapeuter og ergoterapeuter, samt samtaler med geriatriske pasienter. Prosjektets konfliktteoretiske perspektiv vil kunne bidra med kunnskap om forholdet mellom helsepersonell og den geriatriske pasienten, og om hvordan dette forholdet best kan adresseres.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Astrid Bergland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kariann Krohne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Åshild Slettebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 3 av 3