Cristin-prosjekt-ID: 297656
Sist endret: 18. november 2014 14:09

Cristin-prosjekt-ID: 297656
Sist endret: 18. november 2014 14:09
Prosjekt

Erfaringer fra samarbeid mellom psykomotorisk fysioterapeut og psykolog

prosjektleder

Kirsten Ekerholt
ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi • Fysioterapi

Emneord

Kroppsbilde • Mentalisering • Muskelskjelettsmerter • Psykisk stress • Posttraumatisk stresslidelse

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett
 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1 Underbyggende Forskning
 • 5 Utvikling av behandlinger og terapeutiske intervensjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
22452509
Sted
Kirsten Ekerholt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 30. juni 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Erfaringer fra samarbeid mellom psykomotorisk fysioterapeut og psykolog

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som formål å bidra til økt kunnskap om hvordan en som behandler kan møte mennesker som har opplevd livshendelser av en slik art at følelse av kontroll og mestring har vært fraværende. Så langt viser resultatene at pasienter med tidligere for store belastninger eller en traumatisk forhistorie kjennetegnes av sterk aktivering av både kroppslig, autonome og psykologiske reaksjoner, ofte av dissosiativ karakter.

Vitenskapelig sammendrag

Formål: Undersøke hvilke erfaringer en psykomotorisk fysioterapeut og en klinisk psykolog har gjort etter flere års samarbeid om pasienter der terapeutenes individuelle tilnærminger ikke var tilstrekkelig. Hvorfor henviste de pasienter til hverandre? Var det spesielle pasientgrupper de samarbeidet om?

 

Metode

Metode: Kvalitative dybdeintervjuer. Terapeutene blir intervjuet om sine erfaringer i fokus-gruppe intervjuer. Intervjuene blir tatt opp på bånd, transkribert og analysert. Analysen vil være basert på prinsipper fra Grounded Theory.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kirsten Ekerholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Mathismoen Karen Marie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Ås fysioterapi og treningssenter

Schau Grete

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykolog Grete Schau

Astrid Bergland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Norwegian Psychomotor Physiotherapy (NPMP): Research on the co-work between clinical psychologist and psychomotor physiotherapist.

Ekerholt, Kirsten. 2014, PSYFY's Conference in Finland, 20th Anniversary. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Body awareness - a vital aspect in Mentalization.

Ekerholt, Kirsten. 2014, 5th International Conference, Physical Therapy in Psychiatry and Mental Health. OSLOMETFaglig foredrag

Body awareness – a vital aspect in mentalization: experiences from concurrent and reciprocal therapies.

Ekerholt, Kirsten; Schau, Grete; Mathismoen, Karen Marie; Bergland, Astrid. 2014, Physiotherapy Theory and Practice. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Aspects of Psychiatric and Psychosomatic Physiotherapy.

Ekerholt , Kirsten. 2010, OSLOMETRapport

Kroppens plass i verbalterapi og ordenes betydning i kroppsterapi. Erfaringer fra samarbeid mellom psykolog og psykomotorisk fysioterapeut.

Ekerholt, Kirsten; Schau, Grete; Mathismoen, Karen Marie. 2009, Fagdag på Fysioterapeututdanningen, Høgskolen i Oslo. OSLOMETPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »