Cristin-prosjekt-ID: 297722
Sist endret: 5. november 2015, 12:30

Cristin-prosjekt-ID: 297722
Sist endret: 5. november 2015, 12:30
Prosjekt

Sammenheng mellom overvekt og mannlig reproduksjonsfunksjon

prosjektleder

Trine B. Haugen
ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2008 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenheng mellom overvekt og mannlig reproduksjonsfunksjon

Vitenskapelig sammendrag

Andelen overvektige og grad av overvekt har økt i den vestlige verden, samtidig synes det å ha skjedd en reduksjon i sædkvaliteten. Hos kvinner er det en klar sammenheng mellom overvekt og redusert fertilitet. Overvektige kvinner har ofte uregelmessig menstruasjon og polycystisk ovariesyndrom (Moran and Norman, 2004). Det er påvist at vektreduksjon hos disse kvinnene øker sjansen for å bli gravid. For menn er ikke sammenhengen mellom redusert reproduksjonsfunksjon og fedme like klar, noe som delvis skyldes manglende studier. Likevel, er det blitt vist at overvekt og fedme virker negativt på kjønnshormoner som er viktige for spermiedannelsen, og at høy kroppsmasseindeks (body mass index, BMI) er assosiert med dårligere sædkvalitet. En norsk studie har rapportert at tiden før oppnådd graviditet øker med økende kroppsmasseindeks (body mass index, BMI) hos mannen (Nguyen et al., 2007). Det er også tidligere publisert en negativ sammenheng mellom BMI og testosteronverdier, mellom BMI og kjønnshormonbindende globulin (SHBG), og både høy og lav BMI er vist å være assosiert med lav spermiekonsentrasjon (Hammoud et al., 2008; Jensen et al., 2004; Qin et al., 2007). Om en vektnedgang vil fremme mannens reproduksjonsfunksjon er foreløpig ukjent.
I dette prosjektet skal sædkvalitet, kroppsmål, lipider, hormoner og andre blodparametre studeres hos overvektige menn før og etter vektnedgang. I tillegg undersøkes fettsyresammensetningen i serumfosfolipider og spermiefosfolipider, samt genetiske variasjoner hos disse mennene.
Vi er i ferd med å rekruttere menn over 18 år med BMI > 27kg/m2 som er i startfasen av en slankeprosess. Mennene rekrutteres ved hjelp av annonser, mediaomtale, Grete Roede kurs og VGs vektklubb. I tillegg har vi samarbeid med Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold der personer med fedme gjennomgår slankeoperasjoner.

Metode

Kroppsmål (vekt, høyde, midje- og hoftemål), fettprosent og blodtrykk måles hos hver deltager.
Sædanalyser (konsentrasjon, morfologi, vitalitet og motilitet) blir utført ved hjelp av mikroskopiske teknikker før og etter intervensjon i henhold til retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon (WHO, 1999). I tillegg skal DNA-fragmenteringsanalyser utføres på spermie DNA.
Blodsukker, CRP, hormoner (testosteron, SHBG, LH, FSH, inhibin B, TSH, grelin), adipokiner (leptin, adipokin) og lipider (total-kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol og triacylglycerider) og eventuelt andre stoffer som er relatert til både lipidmetabolisme og reproduksjon bestemmes.
Fettsyresammensetningen i serumfosfolipider og fra spermiefosfolipider bestemmes ved hjelp av gasskromatografi.
De genetiske analysene skal utføres for å se hvilken virkning ulike genetiske variasjoner som forekommer i minst 1% av befolkningen (polymorfismer), har på analyseresultatene etter vektreduksjonen. De fleste av polymorfismeanalysene kan utføres ved hjelp av allelspesifikk konvensjonell PCR eller ved real-time PCR med allelspesifikke prober. Vi har erfaring med begge metodene.
Sammenheng mellom de ulike parameterne analyseres ved hjelp av statistiske metoder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trine B. Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Jøran Sture Hjelmesæth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Hans Ivar Hanevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kirurgisk klinikk ved Sykehuset Telemark HF

Oliwia Witczak

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Elin Leirvoll Aschim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »