Cristin-prosjekt-ID: 297895
Sist endret: 9. april 2015, 11:36

Cristin-prosjekt-ID: 297895
Sist endret: 9. april 2015, 11:36
Prosjekt

Fødsel og estetikk.

prosjektleder

Liv Merete Nielsen
ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Kvinneklinikken - Ahus ved Universitetet i Oslo
 • Institutt for estetiske fag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2008 Slutt: 1. august 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fødsel og estetikk.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet bygger på en sammeliknende studie av gynekologisk av deling ved AHUS før og etter flytting i 2008. Fokus i studien er å undersøke om de fysiske omgivelsene har innvirkning på de ansattes arbeidsmiljø og om dette kommer til syne som endringer i sykehusets årlige statistikker.

Metode

Beskrivelser av de fysiske omgivelsene før og etter flytting.Intervju med ansatte før og etter flytting.Sammenlikne arbeidsmiljøundersøkelse og statistikk ved gynekologisk avdeling på AHUS før og etter flytting

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Liv Merete Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Anne Eskild

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Ingvild Digranes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 3 av 3