Cristin-prosjekt-ID: 297931
Sist endret: 14. januar 2015 10:04

Cristin-prosjekt-ID: 297931
Sist endret: 14. januar 2015 10:04
Prosjekt

HUSK - Tiltakskjeden (Bærum)

prosjektleder

Ragnhild Hansen
ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet
  • Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2006 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HUSK - Tiltakskjeden (Bærum)

Sammendrag

HUSK – Tiltakskjeden skal bidra til: Styrking av tjenestene ved koordinert, tverrfaglig og individuelt tilpasset tilbud – kunnskapsbasert utviklingsarbeid.Utvikle og dokumentere nye former for likeverdig samarbeid mellom aktørene i prosjektet og sammen utvikle nye verktøy for evaluering og utvikling av tjenesten.Implementering av dialogseminar med brukere og praktikere, som et verktøy for myndiggjøring av brukerne og fagutvikling for praktikerne.I 2011 ble det arrangert flere faglunsjer.

Vitenskapelig sammendrag

HUSK – Tiltakskjeden skal bidra til: Styrking av tjenestene ved koordinert, tverrfaglig og individuelt tilpasset tilbud – kunnskapsbasert utviklingsarbeid.Utvikle og dokumentere nye former for likeverdig samarbeid mellom aktørene i prosjektet og sammen utvikle nye verktøy for evaluering og utvikling av tjenesten.Implementering av dialogseminar med brukere og praktikere, som et verktøy for myndiggjøring av brukerne og fagutvikling for praktikerne.I 2011 ble det arrangert flere faglunsjer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ragnhild Hansen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1