Cristin-prosjekt-ID: 297932
Sist endret: 14. januar 2015 10:16

Cristin-prosjekt-ID: 297932
Sist endret: 14. januar 2015 10:16
Prosjekt

HUSK - Ung i jobb (Bærum)

prosjektleder

Asbjørn Johannessen
ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet
  • Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2006 Slutt: 31. desember 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HUSK - Ung i jobb (Bærum)

Sammendrag

Prosjektbeskrivelse/bakgrunn: Gi ungdom karriereveiledning og jobberfaring med henblikk på å sette dem i stand til å ta kvalifiserte valg om skolegang eller jobb. Gi ungdom ansvar som igjen bidrar til å øke deres selvtillit og mestringsevne. Matche næringslivets behov med ungdommens kompetanse


Deltakere / aktører: Oppfølgingstjenesten, sosialkontor, NAV, Politi, Barnevern, skoler, Utekontakten, NHO og næringslivet i Bærum, samt Mølla kompetansesenter og Høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag.


Mål: Flest mulig ut i jobb og tilbake til skolen


Aktiviteter: Det arbeides for tiden med en rapport om erfaringene og resultatene fra prosjektet, samt en artikkel basert på intervjuer med ungdommer som har hatt det vanskelig i forhold til videregående opplæring.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse/bakgrunn: Gi ungdom karriereveiledning og jobberfaring med henblikk på å sette dem i stand til å ta kvalifiserte valg om skolegang eller jobb. Gi ungdom ansvar som igjen bidrar til å øke deres selvtillit og mestringsevne. Matche næringslivets behov med ungdommens kompetanse


Deltakere / aktører: Oppfølgingstjenesten, sosialkontor, NAV, Politi, Barnevern, skoler, Utekontakten, NHO og næringslivet i Bærum, samt Mølla kompetansesenter og Høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag.


Mål: Flest mulig ut i jobb og tilbake til skolen


Aktiviteter: Det arbeides for tiden med en rapport om erfaringene og resultatene fra prosjektet, samt en artikkel basert på intervjuer med ungdommer som har hatt det vanskelig i forhold til videregående opplæring.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Asbjørn Johannessen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1