Cristin-prosjekt-ID: 297933
Sist endret: 14. januar 2015 12:10

Cristin-prosjekt-ID: 297933
Sist endret: 14. januar 2015 12:10
Prosjekt

HUSK - Bolig, arbeid, deltakelse (Bydel Bjerke)

prosjektleder

Elsa Døhlie
ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2007 Slutt: 1. juli 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HUSK - Bolig, arbeid, deltakelse (Bydel Bjerke)

Sammendrag

Prosjektbeskrivelse/bakgrunn: Bydelens mangfoldige befolkningssammensetning reiser etiske utfordringer knyttet til respekten for individets selvbestemmelse, majoritetssamfunnets krav til selvforsørgelse. Sosialarbeidere holdninger og verdier utfordres av brukere som har en annen kulturbakgrunn og levesett. Dette fordrer etisk refleksjon og redskaper til håndtering av det som oppleves som komplekse situasjoner.


Deltakere / aktører: Sosial- og kvalifiseringstjenesten i bydel Bjerke, brukere/beboere i bydelen, Leieboerforeningen, Husbanken, brukerorganisasjonen KREM, Diakonhjemmet Høgskole, Avdeling for sosionomutdanning.


Mål:

 • Tett, kreativt og løpende samarbeid om utvikling av samarbeidsformer i regi av det enkelte HUSK.
 • Bærekraftige strukturer for utvikling-, bruk-, og formidling av kunnskap mellom aktørene.
 • Metoder for brukermedvirkning, spesielt på kollektiv basis.
 • Flere familieforsørgere i lønnet arbeid eller annen målrettet sysselsetting.
 • Bydelen har ulike tiltak for styrking av sosiale nettverk og deltakelse i lokalsamfunnet for barnefamilier med etnisk minoritetsbakgrunn.
 • Sosialtjenestens ansatte har og bruker systematisk veiledningsopplegg med særlig vekt på arbeid med etiske utfordringer.
 • Sosialtjenesten har metoder og rutiner for evaluering av tjenestene sine med særlig fokus på hva som fungerer og hvorfor.

 • Aktiviteter:

 • Utvikling av hospiteringsordninger og felles kurs om identifiserte temaområder.
 • Søkekonferanser for identifisering av temaområder, tilnærmingsmetoder og ressurser.
 • Forsøk med utvikling av strukturer; for eksempel veiledningsgrupper, etablering av nettverk mellom sentrale deltakere i prosjektet, nettbaserte kommunikasjonsløsninger osv.
 • Involvering av studentprosjektergrupper (fordypningskurs i 3. studieår for sosionomstudentene) med ulike fokus med og på målgruppen.
 • Ansatte og om mulig brukere fra Bjerke engasjeres i undervisning og planlegging av undervisningsopplegg.
 • Etablerte opplegg for kompetanseheving og studiedager for ansatte (nb, både sosialfaglig og merkantilt ansatte) i sosialtjenesten.
 • Vitenskapelig sammendrag

  Prosjektbeskrivelse/bakgrunn: Bydelens mangfoldige befolkningssammensetning reiser etiske utfordringer knyttet til respekten for individets selvbestemmelse, majoritetssamfunnets krav til selvforsørgelse. Sosialarbeidere holdninger og verdier utfordres av brukere som har en annen kulturbakgrunn og levesett. Dette fordrer etisk refleksjon og redskaper til håndtering av det som oppleves som komplekse situasjoner.


  Deltakere / aktører: Sosial- og kvalifiseringstjenesten i bydel Bjerke, brukere/beboere i bydelen, Leieboerforeningen, Husbanken, brukerorganisasjonen KREM, Diakonhjemmet Høgskole, Avdeling for sosionomutdanning.


  Mål:

 • Tett, kreativt og løpende samarbeid om utvikling av samarbeidsformer i regi av det enkelte HUSK.
 • Bærekraftige strukturer for utvikling-, bruk-, og formidling av kunnskap mellom aktørene.
 • Metoder for brukermedvirkning, spesielt på kollektiv basis.
 • Flere familieforsørgere i lønnet arbeid eller annen målrettet sysselsetting.
 • Bydelen har ulike tiltak for styrking av sosiale nettverk og deltakelse i lokalsamfunnet for barnefamilier med etnisk minoritetsbakgrunn.
 • Sosialtjenestens ansatte har og bruker systematisk veiledningsopplegg med særlig vekt på arbeid med etiske utfordringer.
 • Sosialtjenesten har metoder og rutiner for evaluering av tjenestene sine med særlig fokus på hva som fungerer og hvorfor.

 • Aktiviteter:

 • Utvikling av hospiteringsordninger og felles kurs om identifiserte temaområder.
 • Søkekonferanser for identifisering av temaområder, tilnærmingsmetoder og ressurser.
 • Forsøk med utvikling av strukturer; for eksempel veiledningsgrupper, etablering av nettverk mellom sentrale deltakere i prosjektet, nettbaserte kommunikasjonsløsninger osv.
 • Involvering av studentprosjektergrupper (fordypningskurs i 3. studieår for sosionomstudentene) med ulike fokus med og på målgruppen.
 • Ansatte og om mulig brukere fra Bjerke engasjeres i undervisning og planlegging av undervisningsopplegg.
 • Etablerte opplegg for kompetanseheving og studiedager for ansatte (nb, både sosialfaglig og merkantilt ansatte) i sosialtjenesten.
 • prosjektdeltakere

  prosjektleder
  Aktiv cristin-person

  Elsa Døhlie

  • Tilknyttet:
   Prosjektleder
   ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
  1 - 1 av 1