Cristin-prosjekt-ID: 297934
Sist endret: 14. januar 2015 10:31

Cristin-prosjekt-ID: 297934
Sist endret: 14. januar 2015 10:31
Prosjekt

HUSK - Nav Sagene høgskoleklinikk i sosialt arbeid

prosjektleder

Marianne Neverland Ranger
ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2006 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HUSK - Nav Sagene høgskoleklinikk i sosialt arbeid

Sammendrag

Målet for HUSK-prosjektet Sagene høgskoleklinikk i sosialt arbeid er å:

• Videreutvikle det sosialfaglige utviklingsarbeidet på Sagene Nav i forhold til arbeidsledige og yrkeshemmede sosialhjelpsmottakere

• Videreutvikle sosialtjenesten i Nav Sagene som undervisnings- og praksissenter for utvikling av sosialt arbeid i sosialtjenesten

• Utvikle forståelsen, kompetansen og praksis av hva som er en god sosialtjeneste og godt sosialt arbeid når forvaltning av ytelser, oppfølging i tiltak og en likeverdig relasjon skal kombineres i sosialtjenesten, herunder brukersamarbeid.

• Dokumentere arbeidet i form av rapport og artikler.


Det spesielle med Høgskoleklinikken er nærheten mellom undervisning og praksisfeltet. Sagene ansatte har ansvaret for undervisningen på Sagene, som legges til rette i samarbeide med lærere som er ansvarlig for de respektive moduler. Brukere og studenter tiltrer i tilknytning til undervisningen og i tilknytning til oppsummering av undervisningen.


Opplegget er lagt opp slik:

Undervisning for hele studentkullet (bachelor i sosialt arbeid):

• Undervisning i emnet Økonomi, saksbehandling, rådgivning og faglig skjønn (10 sp) i tredje semester.

• Introduksjonsuker i første semester.

Undervisning for noen studenter (bachelor i sosialt arbeid):

• Prosjektarbeid (15 sp) i tredje semester.

• Praksisstudium i andre semester (8-9 uker) og femte semester (12 uker).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marianne Neverland Ranger

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Berit Bergheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Inger-Lise Stjernholm Fehn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Sigrun Hoel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Gunilla Johansson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »