Cristin-prosjekt-ID: 297935
Sist endret: 14. januar 2015 12:12

Cristin-prosjekt-ID: 297935
Sist endret: 14. januar 2015 12:12
Prosjekt

HUSK - Helseavklaring (Bydel St. hanshaugen)

prosjektleder

Sissel Seim
ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2006 Slutt: 31. oktober 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HUSK - Helseavklaring (Bydel St. hanshaugen)

Sammendrag

Prosjektbeskrivelse/bakgrunn: Hensikten er å bedre helsetilbudet og bedre helsetilstanden for langtidsmottakere av sosialhjelp som har helseproblemer av ulik art. Det skal også utvikles metoder for kartlegging og oppfølgingen av målgruppen, samt å få økt kunnskap om arbeidet disse.


Deltakere / aktører: Kvalifiseringssenteret og sosialtjenesten i Bydel St. Hanshaugen, lokale brukere, fastlege i bydelen, NAV Trygd, Høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag og Universitetet i Oslo, Seksjon for medisinsk antropologi og sosialmedisin.


Mål: Bedre helse for langtidsmottakere.

Aktiviteter: Gjennomføre fokusgruppe i februar 2008. Utarbeidelse av informasjonsmateriell vedrørende brukernes rettigheter ved sosialtjenesten, med fokus også på helserelaterte forhold. Kvalitative intervjuer med langtidsmottaker som har lykkes med å komme ut i arbeid.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse/bakgrunn: Hensikten er å bedre helsetilbudet og bedre helsetilstanden for langtidsmottakere av sosialhjelp som har helseproblemer av ulik art. Det skal også utvikles metoder for kartlegging og oppfølgingen av målgruppen, samt å få økt kunnskap om arbeidet disse.


Deltakere / aktører: Kvalifiseringssenteret og sosialtjenesten i Bydel St. Hanshaugen, lokale brukere, fastlege i bydelen, NAV Trygd, Høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag og Universitetet i Oslo, Seksjon for medisinsk antropologi og sosialmedisin.


Mål: Bedre helse for langtidsmottakere.

Aktiviteter: Gjennomføre fokusgruppe i februar 2008. Utarbeidelse av informasjonsmateriell vedrørende brukernes rettigheter ved sosialtjenesten, med fokus også på helserelaterte forhold. Kvalitative intervjuer med langtidsmottaker som har lykkes med å komme ut i arbeid.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sissel Seim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Monica Kjørstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2