Cristin-prosjekt-ID: 297989
Sist endret: 30. september 2014 15:21
Cristin-prosjekt-ID: 297989
Sist endret: 30. september 2014 15:21
Prosjekt

Vennskap mellom ettåringer i barnehagen

prosjektleder

Anne Greve
ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

  • Norges forskningsråd

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Vennskap • Små barn • Barnehage • Hverdagsliv

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2007 Slutt: 30. september 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vennskap mellom ettåringer i barnehagen

Vitenskapelig sammendrag

Post-doc prosjektet skal undersøke vennskapsrelasjoner mellom ettåringer i barnehagen. Gjennom video-observasjoner har studien hittil funnet at det er et stort mangfold i måten de aller yngste setter spor hos sine jevnaldrende. Små barn kommuniserer via kroppsspråk, gjennom å bruke alle sine sanser.
For å bli venner må barn legge merke til hverandre. Studien peker på at det fra den voksnes perspektiv kan synes som om de yngste barna setter relativt få og ubetydelige spor, mens de litt eldre barna blir mer lagt merke til (Greve & Kristoffersen Winje, 2008). Ifølge Palludan (2005) henger dette sammen med om barna behersker det verbale språket eller ikke. Dette kan imidlertid fortone seg annerledes fra et barns perspektiv. Ved å bruke en fenomenologisk tilnærming søker prosjektet å ha et kritisk blikk på hvilke spor som blir lagt merke til hos de yngste barna. Noen barn posisjonerer seg og tar forholdsvis stor plass i rommet i måten de installerer seg i omgivelsene (Merleau-Ponty, 1945), både kroppslig og vokalt. Andre er mer beskjedne og nesten usynlige. Prosjektet søker å fokusere på mangfoldet i måten barn setter spor med tanke på å etablere vennskapsrelasjoner i barnehagen.

Metode

Videoobservasjon
Loggbok

Utstyr

Canon HG10 videokamera

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Greve

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1