Cristin-prosjekt-ID: 298925
Sist endret: 2. desember 2014 17:34
Cristin-prosjekt-ID: 298925
Sist endret: 2. desember 2014 17:34
Prosjekt

Klinisk bruk av antiepileptika ved et spesialsykehus

prosjektleder

Svein Ivar Johannessen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 22. oktober 2009 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Klinisk bruk av antiepileptika ved et spesialsykehus

Vitenskapelig sammendrag

Antiepileptika blir brukt i stor utstrekning mot ulike former for epilepsi, og det finnes mange antiepileptika på det norske markedet. Men hvordan brukes de? Vi ønsker å kartlegge hvordan antiepileptika brukes av pasienter med epilepsi ved spesialsykehuset for epilepsi (SSE), både voksne, eldre og barn. Målet er å vise hvordan antiepileptika følges opp (monitoreres) og brukes i dag mht. bl.a. kjønn, alder, anfallstype, valg av preparat, kombinasjonsbruk, andre lidelser, polyterapi, dosering og målte serumkonsentrasjoner. Dette vil vise oss mer antiepileptikabruk som kan være retningsgivende for god farmakoterapi. Det siste året har vi fokusert på: TDM, monitorering og oppfølging av eldre og barn ved SSE. Hvordan stemmer de målte plasmakonsentrasjonene med dosene som blir gitt, årsaker til variasjon (alder, vekt, komedikasjon), og hvordan endres kapasiteten for omdannelse av legemidlene i ulike aldersgrupper (clearance)?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Svein Ivar Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Elisif Margaret Rytter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Spesialsykehus for epilepsi (SSE) ved Oslo universitetssykehus HF

Cecilie Johannessen Landmark

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 3 av 3