Cristin-prosjekt-ID: 299700
Sist endret: 14. januar 2015 22:48

Cristin-prosjekt-ID: 299700
Sist endret: 14. januar 2015 22:48
Prosjekt

Identitetsbevarende omsorg for personer med Alzheimers sykdom og deres familier. En helsefremmende longitudinell kontrollert intervensjonsstudie.

prosjektleder

Kenneth Asplund
ved Institutt for klinisk medisin ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2008 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Identitetsbevarende omsorg for personer med Alzheimers sykdom og deres familier. En helsefremmende longitudinell kontrollert intervensjonsstudie.

Vitenskapelig sammendrag

Utgangspunktet for studien er at sykdom hos ett familiemedlem påvirker hele familien. Vi ønsker derfor å undersøke om oppfølging av familier med spesielt tilrettelagte samtaler kan medvirke til at personer med Alzheimers sykdom og deres familier bevarer gode relasjoner og får positive livserfaringer i sykdomsforløpet.Formålet er å hjelpe personer med Alzheimers sykdom til å bevare sin identitetsfølelse, bevare familienes integritet og skape velvære, livskvalitet og opplevelse av mening.

Metode

Personer som har fått diagnosen Alzheimers sykdom ved geriatrisk poliklinikk og deres familier forespørres om å delta i studien. Vi vil følge familier hvor ett av familiemedlemmene lider av Alzheimers sykdom fra diagnosen blir stilt til lives slutt. Familiene som samtykker i å delta vil fordeles tilfeldig til en av to grupper. Det vil være 6 familier i hver gruppe. Familiene i gruppe 1 vil ved oppstart av studien få tilbud om tre fastsatte familiesamtaler i løpet av en to måneders periode, deretter hvert halvår og når familiene selv måtte ønske samtaler. Samtalene ledes av helsepersonell som har fått opplæring i dette. Alle deltakerne i denne gruppen vil bli intervjuet etter familiesamtalene. Personene med Alzheimers sykdom vil bli undersøkt med tanke på funksjonsnivå, velvære og livskvalitet før studien tar til og senere i forløpet. Familiene vil ved hjelp av spørreskjema bli spurt om familiesituasjonen hver sjette måned. Familiene i gruppe 2 vil intervjues en gang hver 6. måned, og de samme spørreskjema vil benyttes som i gruppe 1. Personene med Alzheimers sykdom i gruppe 2 undersøkes på samme måte som personene i gruppe 1. Begge gruppene får en egen kontaktperson som vil følge dem gjennom hele sykdomsforløpet. Denne kontaktpersonen er en sykepleier med lang erfaring med og kunnskap om omsorg for personer med Alzheimers sykdom. Kontaktpersonen vil støtte personene med Alzheimers sykdom og familiene deres når det gjelder tilgang til omsorgsressurser. Vedkommende vil gi råd i praktiske og følelsesmessige spørsmål.Prosjektet avsluttes senest i 2020.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kenneth Asplund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for klinisk medisin ved UiT Norges arktiske universitet

Aud-Mari Sohini Fjelltun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk medisin ved UiT Norges arktiske universitet

Hans Ketil Normann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk medisin ved UiT Norges arktiske universitet

Astrid Norberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk medisin ved UiT Norges arktiske universitet

Martin Eisemann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for psykologi ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »