Cristin-prosjekt-ID: 300278
Sist endret: 17. november 2014, 09:28

Cristin-prosjekt-ID: 300278
Sist endret: 17. november 2014, 09:28
Prosjekt

Trender og variasjon i helse og funksjonssvikt hos eldre i Norge

prosjektleder

Terje P. Hagen
ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Emneord

Gerontologi • Folkehelse • Eldre • Dagliglivets aktiviteter / gjøremål / ADL

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2008 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Trender og variasjon i helse og funksjonssvikt hos eldre i Norge

Sammendrag

Dette prosjektet studerer trender i helse og funksjonssvikt hos eldre i Norge gjennom de siste 20 årene. Data hentes fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser. Vi vil teste om det gjennom perioden har vært kompresjon eller ekspansjon av sykelighet mot slutten av livet. Vi fokuserer på hvordan sosioøkonomiske og sosiodemografiske forhold påvirker både prevalens og trend for funksjonssvikt.

Vitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet studerer trender i helse og funksjonssvikt hos eldre i Norge gjennom de siste 20 årene. Data hentes fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser. Vi vil teste om det gjennom perioden har vært kompresjon eller ekspansjon av sykelighet mot slutten av livet. Vi fokuserer på hvordan sosioøkonomiske og sosiodemografiske forhold påvirker både prevalens og trend for funksjonssvikt.

Metode

Analyser av repeterte tverrsnittsdata

Tittel

Trends and variation in health and disability

Sammendrag

This project focuses on trends in health and disability among older adults in Norway during the last 20 years. Data is obtained from surveys on living conditions conducted by Statistics Norway. The project aims to discover whether there has been a compression or expansion of morbidity in the end of life. We focus on how socio-economic and socio-demographic factors affect trends in disability and functional limitations.

Vitenskapelig sammendrag

This project focuses on trends in health and disability among older adults in Norway during the last 20 years. Data is obtained from surveys on living conditions conducted by Statistics Norway. The project aims to discover whether there has been a compression or expansion of morbidity in the end of life. We focus on how socio-economic and socio-demographic factors affect trends in disability and functional limitations.

Metode

Analysis of repeated cross-sectional survey data

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Terje P. Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo

Joakim Oliu Moe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Blir yngre med årene.

Moe, Joakim Oliu. 2011, UIOIntervju

Trends and variation in mild disability and functional limitations among older adults in Norway, 1986-2008.

Moe, Joakim Oliu; Hagen, Terje P.. 2011, European Journal of Ageing. UIOVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2