Cristin-prosjekt-ID: 300337
Sist endret: 30. september 2014, 17:26

Cristin-prosjekt-ID: 300337
Sist endret: 30. september 2014, 17:26
Prosjekt

MathWiz - VaniMaps

prosjektleder

Cornelia Brodahl
ved Institutt for matematiske fag ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2007 Slutt: 1. august 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MathWiz - VaniMaps

Vitenskapelig sammendrag

Utvikling av taksonomi for og omtale/klassifisering av matematisk visualisering med utprøving i høyskole og skole. Studenter i lærerutdanningene (ALU, PPU) deltok i utprøving av taksonomien for interaktive, visuelle, dynamiske/animerte, matematiske læringsobjekter, såkalte VaniMaps. Utvikling av et opplegg om anvendelse og bruk av taksonomien i lærerutdanningene med elektronisk avstemning i undervisning rundt klasseromsnære pedagogiske overveielser. Partnerbesøk på BNU og BIE i Beijing, Kina.

Tittel

MathWiz - VaniMaps

Vitenskapelig sammendrag

Development of a taxonomy for and a classification of mathematical visualisations including testing in higher education and schools. Students in teacher education took part in testing of the taxonomy for interactive, visual, dynamic/animated, mathematical learning objects, socalled VaniMaps. Development of a teaching segment with use of the taxonomy in teacher education with polling about pedagogical considerations. Partnership visits at BNU and BIE in Beijing, China.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Cornelia Brodahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for matematiske fag ved Universitetet i Agder

Bjørn Smestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

A Taxonomy as a Vehicle for Learning.

Brodahl, Cornelia; Smestad, Bjørn. 2009, Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Uenighet og diskusjon - bruk av påstander og elektronisk avstemming i undervisningen.

Brodahl, Cornelia; Smestad, Bjørn. 2009, Høgskolen i Oslo og Akershus. OSLOMET, UIAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 2 av 2