Cristin-prosjekt-ID: 300956
Sist endret: 14. januar 2015, 15:14

Cristin-prosjekt-ID: 300956
Sist endret: 14. januar 2015, 15:14
Prosjekt

Faglige og tekniske rammevilkår for nyheter på nett som undervisnings- og forskningsområde

prosjektleder

Elsebeth Frey
ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. april 2008 Slutt: 31. desember 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Faglige og tekniske rammevilkår for nyheter på nett som undervisnings- og forskningsområde

Vitenskapelig sammendrag

Systematisering og analyse av journaluststudentenes flermediale nettjournalistikk. Utprøving av utstyr (lyd og video) til flermedial nettjournalistikk. utprøving av undervisning i flermedial nettjournalistikk.

Metode

Innholdananlyse av studenters nettjournalistikk (hittil to årskull) i SPSS. Innholdsanalyse av nyheter fra frontside fire norske nettaviser: VG Nett, dagbladet.no, sa.no, onlad. no. Spørreundersøkelse med to kull à 67 studenter om nettjournalistikk. Tekstanalyse utvalgte netttekster. Observasjon. Aksjonsforskning.

Utstyr

Video- og lydopptakere med mikrofoner, programvare for nettpublisering Escenic, Final Cut pro (videoredigering), Mixcraft og Cuebase (lydredigering). SPSS for database over funnene våre.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Elsebeth Frey

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Anne Hege Simonsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2