Cristin-prosjekt-ID: 301244
Sist endret: 9. juli 2014 14:51

Cristin-prosjekt-ID: 301244
Sist endret: 9. juli 2014 14:51
Prosjekt

Fra ledelse til styring?

prosjektleder

Åge Johnsen
ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Emneord

Mål- og resultatstyring • Ledelse • Strategi • Byråkrati • Personalledelse • Styring og reform

Kontaktinformasjon

Telefon
48106940
Sted
Åge Johnsen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. desember 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fra ledelse til styring?

Vitenskapelig sammendrag

I dette bokprosjektet (utgivelse på Fagbokforlaget høsten 2010) tar vi opp diskusjonen i det norske fagmiljøet når det gjelder hvorvidt utviklingen går i retning av mer styring eller mer ledelse.For over ti år siden fremsatte Byrkjeflot (1997) en påstand om at samfunnsutviklingen på 1970-tallet og framover hadde gått fra styring til økt fokus på ledelse. Selv om utgangspunktet så vel som den empiriske basisen for studiene er svært ulike, så hevder Røvik (2007) nå å kunne vise til tendenser som går i motsatt retning av det Byrkjeflot påpekte 10 år tidligere.Det er denne observasjonen som er utgangspunktet for boken - som først og fremst har som sitt formål å problematisere dette spørsmålet. Om utviklingen går fra ledelse til styring er i utgangspunktet et besnærende spørsmål, ikke minst fordi det er så enkelt.Men en stor utfordring med denne spørsmålsformuleringen er at det forutsettes et endimensjonalt forhold mellom de to fenomenene: dersom det blir mer ledelse så blir der mindre styring, og vice versa. Enten det ene, eller det andre.Vi vil argumentere for at fokus bør dreies i retning av å analysere blandingsforholdet mellom styring og ledelse i praksis og hva som er de kontekstuelle betingelsene for de blandingsforhold som gjenfinnes i praksis.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Åge Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet

Erik Døving

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet

Signy Irene Vabo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Gro Ladegård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet

Pål Veiden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Jernhånd eller silkehanske?

Johnsen, Åge. 2008, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). OSLOMETKronikk

Hard og myk styring: Hva slags styring gir best resultater i norsk offentlig sektor?

Johnsen, Åge. 2008, Fagkonferanse i styring og ledelse. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Ledelse og styring.

Ladegård, Gro; Vabo, Signy Irene. 2010, Fagbokforlaget. OSLOMETVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 3 av 3