Cristin-prosjekt-ID: 301418
Sist endret: 16. februar 2016 15:02

Cristin-prosjekt-ID: 301418
Sist endret: 16. februar 2016 15:02
Prosjekt

Landscape Knowledge and Resource Management in Interior North Norway 2500 BC - AD 1000 (LARM)

prosjektleder

Marianne Skandfer
ved Institutt for arkeologi og sosialantropologi ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Emneord

Arkeologi kulturlandskap historie • Troms • Fennoskandisk arkeologi • Finnmark Northern Norway • Samisk arkeologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2012 Slutt: 30. november 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Landscape Knowledge and Resource Management in Interior North Norway 2500 BC - AD 1000 (LARM)

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet søker å frambringe ny kunnskap om dynamikk, variasjon, kontinuitet og endringi landskapsbruk og ressursutnyttelse i indre, nordre Sápmi, i tidsrommet 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr.Tidsrommet inkluderer to hendelser som synes å representere sentrale skifter i den regionalekulturhistorien; skifter som antas å ha implikasjoner for store deler av Fennoskandia som helhet. Den første er en omfattende etablering av fangstgropsystem for villrein fra omkring 2500 f.Kr. Den andre er overgangen fra villreinfangst til en form for fangstbasert reindrift, kanskje så tidlig som 800/1000 f.Kr. I løpet av dette tidsrommet etableres samisk etnisitet som en felles jeger-fangstidentitet i Fennoskandia, men det første tusenåret e.Kr. framstår som arkeologisk funntomt i innlandet. Det blir stadig tydeligere at det empiriske grunnlaget for kunnskap om den eldre kulturhistorien i innlandet i Nord-Norge er svakt, og det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om det eksisterende kunnskapsgrunnlaget er representativt. Vi vet svært lite om hvilke kulturminner og kulturmiljø som finnes i innlandet i det nordlige Sápmi, hvordan de er lokalisert i landskapet og hvordan de er kronologisk relatert til hverandre.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marianne Skandfer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for arkeologi og sosialantropologi ved UiT Norges arktiske universitet

Bryan Hood

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for arkeologi og sosialantropologi ved UiT Norges arktiske universitet

Hans Peter Blankholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for arkeologi og sosialantropologi ved UiT Norges arktiske universitet

Ericka Engelstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for arkeologi og sosialantropologi ved UiT Norges arktiske universitet

Asgeir Svestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for arkeologi og sosialantropologi ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Framveksten av en samisk identitet.

Skandfer, Marianne. 2013, Fortidsvern. UITPopulærvitenskapelig artikkel

Registreringer i Karasjok kommune, Finnmark, 2013. Rapport fra feltarbeid.

Skandfer, Marianne; Hood, Bryan. 2013, UITRapport
1 - 5 av 20 | Neste | Siste »