Cristin-prosjekt-ID: 301974
Sist endret: 9. januar 2015 14:31

Cristin-prosjekt-ID: 301974
Sist endret: 9. januar 2015 14:31
Prosjekt

Mangfoldige praksiser

prosjektleder

Ann Merete Otterstad
ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 14. januar 2010 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mangfoldige praksiser

Sammendrag

Prosjektet fokuserer på flerkulturell pedagogikk med fokus på inkludering og mangfold. Arbeidet knyttes opp mot studiet "Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning" (ABf) og realiseres gjennom FoU arbeider som danner grunnlaget for etablering av forskernettverk. ABf prosjektet ble etablert høsten 2007 og retter seg mot assistenter i barnehage som arbeider mens de studerer. Prosjektet teller i dag 150 studenter. Utviklingen av studiet skjer i samarbeid med praksisfeltet gjennom forpliktende samarbeidsavtaler. Prosjektet inngår i HiNorge nettverket(Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Hamar, Høgskolen i Oslo, Universitetet i Agder, Høgskolen Dronning Maud, Høgskolen i Vesfold, Høgskolen i Østfoldog KD sin strategiplan for rekruttering av studenter med minoritetsbakgrunn ).ABf - studiet introduserer nye undervisnings- og arbeidsmåter, læringsprosesser og læringsarenaer innen førskolelærerutdanningen. Prosjektet er forankret i avdelingens strategier og skriver seg inn i utdanningspolitiske strategier, lokalt, regionalt og nasjonalt.Flere av delprosjektene er utviklet i samarbeid med studenter, pedagogiske ledere og andre samarbeidspartnere i praksisfeltet. Prosjektene har en tydelig forankring i profesjonsutdanning og profesjonskvalifisering. Prosjektene har i stor grad entverrfaglig karakter. Prosjektene har en utvidet forståelse av inkludering og mangfold som en fellesoverbygning. Prosjektet stiller krav til erfaringsdeling og dokumentasjonDet er lagt tilrette for faste møteplasser for interne FoU seminarer og formidling for deltagere iprosjektet og ansatte innen førskolelærerutdanningen. Med bakgrunn i konferanser er det gitt ut en artikkelsamling(Otterstad, AM red. (2008) Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold. Universitetsforlaget).Forskningsmiljøet har bidratt på faglige konferanser, seminarer, internasjonale og nasjonaleforskerkonferanser. Dr.gradsstipendiaten i prosjektet er tilknyttet ABf og ARENA nettverketog fokuserer arbeidsmåtene og læringsformene i studiet (Bustos MF). Tema for forskningener"Experience-based learning in early childhood teacher training". Avhandlingen skal leveresinnen 2011. Det jobbes systematisk med miljø og nettverksbygging og det foreligger omfattende dokumentasjon og data for denne aktiviteten (F.eks Granholt, M., Furu, A., Holte Haug, K.,Tollefsrud, M., Otterstad, AM., Pålerud, T., Kaarby, KM., og Hilmo I.)

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet fokuserer på flerkulturell pedagogikk med fokus på inkludering og mangfold. Arbeidet knyttes opp mot studiet "Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning" (ABf) og realiseres gjennom FoU arbeider som danner grunnlaget for etablering av forskernettverk. ABf prosjektet ble etablert høsten 2007 og retter seg mot assistenter i barnehage som arbeider mens de studerer. Prosjektet teller i dag 150 studenter. Utviklingen av studiet skjer i samarbeid med praksisfeltet gjennom forpliktende samarbeidsavtaler. Prosjektet inngår i HiNorge nettverket(Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Hamar, Høgskolen i Oslo, Universitetet i Agder, Høgskolen Dronning Maud, Høgskolen i Vesfold, Høgskolen i Østfoldog KD sin strategiplan for rekruttering av studenter med minoritetsbakgrunn ).ABf - studiet introduserer nye undervisnings- og arbeidsmåter, læringsprosesser og læringsarenaer innen førskolelærerutdanningen. Prosjektet er forankret i avdelingens strategier og skriver seg inn i utdanningspolitiske strategier, lokalt, regionalt og nasjonalt.Flere av delprosjektene er utviklet i samarbeid med studenter, pedagogiske ledere og andre samarbeidspartnere i praksisfeltet. Prosjektene har en tydelig forankring i profesjonsutdanning og profesjonskvalifisering. Prosjektene har i stor grad entverrfaglig karakter. Prosjektene har en utvidet forståelse av inkludering og mangfold som en fellesoverbygning. Prosjektet stiller krav til erfaringsdeling og dokumentasjonDet er lagt tilrette for faste møteplasser for interne FoU seminarer og formidling for deltagere iprosjektet og ansatte innen førskolelærerutdanningen. Med bakgrunn i konferanser er det gitt ut en artikkelsamling(Otterstad, AM red. (2008) Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold. Universitetsforlaget).Forskningsmiljøet har bidratt på faglige konferanser, seminarer, internasjonale og nasjonaleforskerkonferanser. Dr.gradsstipendiaten i prosjektet er tilknyttet ABf og ARENA nettverketog fokuserer arbeidsmåtene og læringsformene i studiet (Bustos MF). Tema for forskningener"Experience-based learning in early childhood teacher training". Avhandlingen skal leveresinnen 2011. Det jobbes systematisk med miljø og nettverksbygging og det foreligger omfattende dokumentasjon og data for denne aktiviteten (F.eks Granholt, M., Furu, A., Holte Haug, K.,Tollefsrud, M., Otterstad, AM., Pålerud, T., Kaarby, KM., og Hilmo I.)

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ann Merete Otterstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Maybritt Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Elena Tkachenko

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Turi Pålerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Marcela Montserrat Fonseca Bustos

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 20 | Neste | Siste »