Cristin-prosjekt-ID: 302104
Sist endret: 17. oktober 2014 16:01

Cristin-prosjekt-ID: 302104
Sist endret: 17. oktober 2014 16:01
Prosjekt

Fagskriving og skrivestøtte for minoritetsspråklige studenter på arbeidsplassbasert førskolelærerutdanningen

prosjektleder

Mette Tollefsrud
ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2009 Slutt: 17. oktober 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fagskriving og skrivestøtte for minoritetsspråklige studenter på arbeidsplassbasert førskolelærerutdanningen

Vitenskapelig sammendrag

Skriftlig framstillingsevne og god tekstkompetanse er viktig i alle høyere utdanninger. Høyere utdanning gir minoritetsspråklige studenter en ekstra utfordring – å mestre ”det akademiske språket” og klare selv å skrive faglig. Akademisk skriving kan være en utfordring til og med for morsmålsbrukere. Faglige tekster inneholder mange abstrakte begreper, fagterminologi, det kan brukes mange tunge syntaktiske konstruksjoner og disposisjon og logisk sammenheng er sentralt i faglige tekster. Å mestre blant annet akademiske tekststrukturer, argumentasjonsteknikker og nyansert språkbruk for faglig terminologi, både reseptivt (når man leser faglige tekster) og produktivt (når man skriver selv), står sentralt i høyere utdanning. (dette påpekes også i Kunnskapsløftet, i forbindelse med grunnleggende kompetanse på ungdoms- og videregående skole + høyere utdanning).
Innenfor dette prosjektet vil jeg finne på arbeidsmåter og metoder som kan støtte studentenes utvikling i fagskriving. Jeg skal arbeide både teoretisk, ved å få innsikt i forskningen som finnes om dette temaet, og praktisk, ved å organisere skriveverksted for ABf-studentene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mette Tollefsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Elena Tkachenko

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

«Alle lærere er norsklærere».

Tkachenko, Elena. 2013, Skriveuka 2013 . OSLOMETVitenskapelig foredrag

L2 students in Early Childhood Education and Their Meeting with New Academic Literacy Practices.

Tkachenko, Elena; Bratland, Kari. 2013, Tromsø International Conference on Language Diversity. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Second language students in early childhood education and their meeting with new academic literacy practices.

Bratland, Kari; Tkachenko, Elena. 2013, Tromsø International Conference on Language Diversity. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Akademisk norsk? Språklige utfordringer i høyere utdanning i andrespråksperspektiv.

Tkachenko, Elena. 2012, Den femte forskningskonferansen om norsk som andrespråk. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Flerspråklige studenters møte med nye tekstkulturer.

Tkachenko, Elena; Bratland, Kari. 2012, Universitetsforlaget. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »