Cristin-prosjekt-ID: 302997
Sist endret: 7. april 2017 14:13

Cristin-prosjekt-ID: 302997
Sist endret: 7. april 2017 14:13
Prosjekt

Immigrants use of the General Practitioner Scheme - a mixed method study / Innvandreres bruk av fastlegeordning

prosjektleder

Ursula-Georgine Småland Goth
ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Migrasjonshelse • Innvandrere • Folkehelse • Forskning på Helsetjenester • Likeverdige helsetjenester • Helsetjenesteforskning

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3.1 Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse
 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer
 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
95965969
Sted
Ursula Småland Goth

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2008 Slutt: 15. januar 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Immigrants use of the General Practitioner Scheme - a mixed method study / Innvandreres bruk av fastlegeordning

Sammendrag

På legevakten oppleves det at pasienter som oftest er registrert med fastlege i systemet, men likevel er nokså ukjent med fastlegeordningen. Denne påstanden er ikke dokumentert, men opplevdes både av ansatte i behandlingsapparatet og representanter for innvandrerorganisasjonene som en relevant problemstilling. Legevakten, som i sin funksjon tilbyr øyeblikkelig hjelp, har ikke som oppgave å forebygge eller følge opp sykdomstilstander hos den enkelte. Disse forholdene vanskeliggjør en samordnet behandling med preg av kontinuitet, utnyttelse av ressursene, trygge og sikre medisinske oppfølgingsrutiner til den enkelte og et helsesystem som fremmer helhet.

Vitenskapelig sammendrag


The project aims to elucidate the primary health system and contribute to the task to equalize/reduce the health gap for immigrant groups (St.meld.16, 2002/2003)
In order to understand why immigrants choose not to use the NGPS (Norwegian General Practician System) as it is assumed that it is acquainted, the project elucidate the patients condition to information and their sense of direction in the new society. The interaction between the assigned GP and the patient in their asymmetric exertion of power, the patient’s options and limitations will be elucidated.
Part 1 primary objective is to affirm possible differences and to find variables in the NGPS with relation to first generation immigrants.In a national prevalence study information will be collected in a defined population at a certain point of time.
In part 2 the aim with the qualitative research is both to find possible causes to the reaction patterns from representatives of the primary health care systems and to receive information and feedback from representatives of the most significant immigrant organizations in order to illuminate the cultural understanding of health, sickness and treatment which has an impact to the use of the NGPS
In part 3 the aim with the qualitative research with quantitative supplements will be to illuminate if the patient is using/not using the AGP (assigned GP), the scope of various causes and motives for not using the NGPS and other causes not detected earlier in the study.

Metode

Del 1
Etter en evidensbasert litteratursøk ble det gjennomført intervjuer med 13 fastleger i Oslo-område og med 13 representanter fra de største innvandrergruppene i Norge. Verifisering ble foretatt av medforfatter i artiklene samt responder validation.
Del 2 er en kvantitativ analyse som er basert på 17 millioner primærlegekonsultasjoner som ble gjennomført i årene 2006 og 2007. Disse registerdata ble analysert med STATA.

Utstyr

Framdrift i 2010
Del 1 (kvalitativ del) av studiet er nå avsluttet.
Artikkel med utgangspunkt i intervju med fastlegene ble publisert i International Journal of Migration, Health and Social Care. Artikkel med utgangspunkt i innvandrerrepresentantenes syn ble høsten 2010 akseptert av European Journal of General Practice.
Del 2 (kvantitativ del)
Konsultasjonsregisterdatabasen(NAV) ble sammenkoblet med sosiodemografiske data (Folkeregister) av SSB og utlevert ihht. godkjenning. Databasen med 17 millioner avidentifiserte konsultasjoner ble mottatt og analysert

Tittel

Innvandreres bruk av fastlegeordning

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ursula-Georgine Småland Goth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo

Bjørn Myrvang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus ved Universitetet i Oslo

Haci Akman

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Geir Christian Godager

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsetjenesteforskning (HØKH) ved Akershus universitetssykehus HF

John Erik Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Use of Primary Care Emergency Services in Norway: Impact of Birth Country and Duration of Residence.

Goth, Ursula-Georgine Småland; Godager, Geir. 2012, Nordic Journal of Health Economics. OSLOMET, UIO, AHUS, OUSVitenskapelig artikkel

Fastlegeordning- en døråpner for deg til helsevesenet.

Goth, Ursula-Georgine S.. 2010, Magasinet Utrop. UIOPopulærvitenskapelig artikkel

Migrant participation in Norwegian health care. A qualitative study using key informants.

Goth, Ursula-Georgine S.; Berg, John Erik. 2010, European Journal of General Practice. VV, FHI, OSLOMETVitenskapelig artikkel

The Intercultural Challenges of General Practitioners in NOrway with Migrant Patients.

Goth, Ursula-Georgine S.; Berg, John Erik; Akman, Haci. 2010, International Journal of Migration, Health and Social Care. FHI, OSLOMET, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »