Cristin-prosjekt-ID: 303297
Sist endret: 11. februar 2013 14:58

Cristin-prosjekt-ID: 303297
Sist endret: 11. februar 2013 14:58
Prosjekt

Localizing Global dynamics through Labour: Class as a new regime of value in Bali, Indonesia

prosjektleder

Anette Fagertun
ved Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emneord

Arbeid • Klasse • Kjønns- og utviklingsforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2010 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Localizing Global dynamics through Labour: Class as a new regime of value in Bali, Indonesia

Vitenskapelig sammendrag

Post.doc prosjekt som fokuserar på rask økonomisk vekst og endrande arbeidsmarknad i lys av globaliseringsprosessar der klasse som differansierande prinsipp veks fram og utfordrar det meir tradisjonelle kasteprinsippet på Bali.

Metode

Feltarbeid, intervju

Tittel

Localizing Global dynamics through Labour: Class as a new regime of value in Bali, Indonesia

Vitenskapelig sammendrag

Postdoc project focusing on the emergent class structure in Bali Indonesia and the marginalization of groups of people in the rapidly growing tourist economy.

Metode

Fieldwork, participant observation

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anette Fagertun

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Gender and Moralities of Work on Jimbaran Bay, South Bali.

Fagertun, Anette. 2013, Brill Academic Publishers. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 1 av 1