Cristin-prosjekt-ID: 303403
Sist endret: 24. september 2014 15:25

Cristin-prosjekt-ID: 303403
Sist endret: 24. september 2014 15:25
Prosjekt

Det asymmetriske naboskap. Norge-Russland 1814-2014

prosjektleder

Jens Petter Nielsen
ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UiT Norges arktiske universitet
 • Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
 • Institutt for Forsvarsstudier
 • Russian Academy of Sciences

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Historie

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. august 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Det asymmetriske naboskap. Norge-Russland 1814-2014

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet ”Det asymmetriske naboskap. Norge-Russland 1814-2014” tar sikte å analysere de historiske relasjonene mellom Norge og Russland /Sovjetunionen i perioden fra 1814, da Norge fikk sin konstitusjon - til 2014 da vi feirer tohundreårsjubileet for denne begivenheten. Det skal resultere i et tobindsverk som kan bli et viktig bidrag til grunnlovsjubileet. Prosjektet vil være i tråd med anbefalinger som er kommet om at markeringen i 2014 ikke bør ha ensidig fokus på det norske, men heller bli en anledning til å se særtrekkene ved den norske nasjonalstaten i lys av utviklingen av det flerkulturelle samfunnet og Norges forhold til andre land.

Det er to overordnete og komplementære perspektiver i ”Det asymmetriske naboskap”: på den ene siden det faktum at Russland er en stormakt - og Norge et lite land, noe som sterkt har preget norsk sikkerhetspolitikk. På den andre siden har Norge hatt et stort forsprang på velferdsskalaen med jevn fordeling av sosiale goder og et sterkere sivilt samfunn. Kontrastene var iøynefallende allerede på 1800-tallet og er det i enda større grad i dag. Spørsmålet er hvordan man kan forklare det relativt stabile norsk-russiske naboskapet i et langtidsperspektiv, i kontekst av denne doble asymmetrien.

”Det asymmetriske naboskap” er initiert og ledes av UiT, og gjennomføres i samarbeid med Pomoruniversitetet i Arkhangelsk, Institutt for verdenshistorie ved Vitenskapsakademiet i Moskva, og Institutt for forsvarsstudier, Oslo. Verket skrives av norske og russiske historikere sammen og vil foreligge til jubileet i 2014, både på norsk og russisk. Fremstillingen skal være forskningsbasert, men samtidig rettet inn mot et bredt publikum. Det legges stor vekt på å få frem nytt historisk materiale, ikke minst fra russiske arkiver.

Oppfatninger av ”den andre”, vil bli et gjennomgående tema i prosjektet, og vi vil studere hvordan vårt syn på russerne og deres syn på oss har endret seg i løpet av de to hundre årene. Det metodologiske utgangspunktet er at det mest interessante ved slike beskrivelser av andre kulturer ofte er hva man avslører om sin egen kultur, når man forteller om en annen.

Prosjektet har to målsetninger: 1) å øke kunnskapene om og innsikten i norsk-russiske relasjoner og 2) å oppnå en merkbar økning i forskningskompetansen og rekrutteringen til feltet, både i Norge og Russland.

Tittel

Neighbourly Asymmetry: Norway and Russia 1814-2014

Vitenskapelig sammendrag

The project “Neighbourly Asymmetry: Norway and Russia 1814-2014” explores the historical relations between Norway and Russia / the Soviet Union from 1814, when Norway acquired its Constitution, to 2014, when the bicentenary of this event will be celebrated.
There are two complementary, overarching perspectives inherent in the concept of “neighbourly asymmetry”. The first and most obvious is Russia’s role as a Great Power, versus Norway’s position as a small state, a fact that has been of crucial importance for the Norwegian security orientation. On the other hand, Norway is “a great power’” (compared with Russia) when it comes to welfare, civil engagement and even distribution of social goods. The question is how to explain the relatively stable neighbourliness between Norway and Russia in the context of these asymmetries?
Another governing idea is to study mutual perceptions of “the Other”, and examine how the representations of Norway in Russia and representations of Russia in Norway have changed during the past 200 years. From a methodological point of view the most interesting thing about such representations is what people reveal about their own culture whilst telling about the other.
As a research project “Neighbourly Asymmetry: Norway and Russia 1814-2014” aims to increase our knowledge about the Norwegian-Russian relations, as well as to recruit new researchers to the field, both in Norway and Russia. So far the project has recruited four young researchers to work on problems and topics of crucial importance to our knowledge and understanding of the bilateral Norwegian Russian relations, especially in the North. The main outcome of “Neighbourly Asymmetry” and our tribute to the anniversary of the Norwegian Constitution, will be two richly illustrated volumes, adapted to a broad circle of readers.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jens Petter Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UiT Norges arktiske universitet

Hallvard Tjelmeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UiT Norges arktiske universitet

Kari Aga Myklebost

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UiT Norges arktiske universitet

Rolf Tamnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for Forsvarsstudier

Vladislav Goldin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Facilitating Friendship: Interactive Practices of the Russian and Norwegian Consular Services in the North.

Tevlina, Victoria V.; Nielsen, Jens Petter. 2013, UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Imaging Norwegian and Russian Diplomats: Portraits and Visions.

Mankova, Petia. 2012, Orkana Forlag. UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

The Russian-Swedish Union Treaty of 1812 and Norway's Role.

Nielsen, Jens Petter. 2012, Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». UITVitenskapelig artikkel

Stalins terror nådde samene i Arktis.

Nielsen, Jens Petter. 2012, UITIntervju
1 - 5 av 26 | Neste | Siste »