Cristin-prosjekt-ID: 303946
Sist endret: 24. januar 2011 17:45
Cristin-prosjekt-ID: 303946
Sist endret: 24. januar 2011 17:45
Prosjekt

Forekomst av den introduserte ribbemaneten Mnemiopsis leidyi i Oslofjorden vinter, vår og sommer 2009

prosjektleder

Hans Erik Karlsen
ved Marinbiologi ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Marinbiologi ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • Andre

 • Egen institusjon

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Marinbiologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. oktober 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forekomst av den introduserte ribbemaneten Mnemiopsis leidyi i Oslofjorden vinter, vår og sommer 2009

Sammendrag

Forekomsten av valnøttribbemanet (Mnemiopsis leidyi) i Drøbaksundet i 2008-2009 ble studert. Arten ble første gang observert ved universitetets marinbiologiske stasjon i Drøbak i 2005, men har trolig vært tilstede også tidligere år. Ettersommeren og høsten 2008 var det masseforekomster av arten med inntil 30-40 individer per kubikkmeter vann over store områder. Antallet Mnemiopsis gikk kraftig ned i desember 2008 og kun spredte individer ble observert frem til februar 2009. Ingen observasjoner ble gjordt i perioden mars-juni 2009. I slutten av juli ble det plutselig observert store mengder Mnemiopsis. Dette falt sammen med passasje av et kraftig lavtrykk som presset store mengder vann inn fjorden fra de ytre deler. Forekomsten av Mnemiopsis var høy hele høsten 2009 og topper i forekomst falt sammen med passasje av lavtrykk og innsig av vann. Konklusjonen var at Mnemiopsis i Oslofjorden i hovedsak kommer fra Østersjøen og at de følger kattegatstrømmen og presses inn i fjorden av lavtrykk. Reproduksjonen i fjorden er lite kjent.

Vitenskapelig sammendrag

Forekomsten av valnøttribbemanet (Mnemiopsis leidyi) i Drøbaksundet i 2008-2009 ble studert. Arten ble første gang observert ved universitetets marinbiologiske stasjon i Drøbak i 2005, men har trolig vært tilstede også tidligere år. Ettersommeren og høsten 2008 var det masseforekomster av arten med inntil 30-40 individer per kubikkmeter vann over store områder. Antallet Mnemiopsis gikk kraftig ned i desember 2008 og kun spredte individer ble observert frem til februar 2009. Ingen observasjoner ble gjordt i perioden mars-juni 2009. I slutten av juli ble det plutselig observert store mengder Mnemiopsis. Dette falt sammen med passasje av et kraftig lavtrykk som presset store mengder vann inn fjorden fra de ytre deler. Forekomsten av Mnemiopsis var høy hele høsten 2009 og topper i forekomst falt sammen med passasje av lavtrykk og innsig av vann. Konklusjonen var at Mnemiopsis i Oslofjorden i hovedsak kommer fra Østersjøen og at de følger kattegatstrømmen og presses inn i fjorden av lavtrykk. Reproduksjonen i fjorden er lite kjent.

Metode

Observasjoner ved dykking, trekk av større planktonhover og trekk av spesialkonstruerte, grovmaskede ruser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hans Erik Karlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Marinbiologi ved Universitetet i Oslo

Sondre Ski

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biovitenskap (tidl. BIO) ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2