Cristin-prosjekt-ID: 303947
Sist endret: 14. januar 2015 16:36
Cristin-prosjekt-ID: 303947
Sist endret: 14. januar 2015 16:36
Prosjekt

Matematisk modellering av seismisk skytestøy og skremselseffekter på fisk

prosjektleder

Hans Erik Karlsen
ved Marinbiologi ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Marinbiologi ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • Andre

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Zoofysiologi og komparativ fysiologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2009 Slutt: 30. juni 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Matematisk modellering av seismisk skytestøy og skremselseffekter på fisk

Sammendrag

Prosjektet har to hoveddeler. Den ene omfatter matematisk modellering av forplantning av lydpulser fra luftkanoner som anvendes ved seismikk-skyting i havet. Den andre delen omfatter bestemmelse av terskelverdier for at lyd skal utløse hurtig fluktatferd, såkalte startle responser, hos ulike arter og grupper av fisk. Skremmeavtander for ulike fisk vil bli beregenet som den avstand der seismikklydpulsen fortsatt har en 50% sjanse for å utløse en hurtig fluktrespons.

Vitenskapelig sammendrag

The project is twofold with one part being the mathematical modelling and description of transmission of seismic air gun noise in sea water and the other part being the determination of sound quality and threshold values for eliciting acoustic startle responses in different groups of fish. Scaring distance will be estimated as the source distance upon which the remaining seismic noise pulse has a 50% chance of triggering a startle response.

Metode

Behaviour studies in laboratory setups.

Utstyr

Designed experimental equipment, hydrophones, accelerometers, basic electronic components, computers, software etc.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hans Erik Karlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Marinbiologi ved Universitetet i Oslo

Jens Martin Hovem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF AS

Jared Eckroth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Marinbiologi ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3