Cristin-prosjekt-ID: 305029
Sist endret: 26. november 2014 12:28

Cristin-prosjekt-ID: 305029
Sist endret: 26. november 2014 12:28
Prosjekt

Å stemme en stemme

prosjektleder

Astrid Haavardsholm
ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 22. mars 2010 Slutt: 15. juni 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Å stemme en stemme

Sammendrag

Hvordan styrke og trene en stemme til å tåle store påkjenninger? En studie med bakgrunn i egne erfaringer. Det er skrevet utrolig mange gøker innen emnet, men få med denne vinklingen.

Vitenskapelig sammendrag

En undersøkelse om en stemmes opplærings- og reparasjonsmuligheter med bakgrunn i egen erfaring som sanger/solist. Jeg vil samtidig evaluere egen sangundervisning i Norge (NMH) med den jeg fikk i Italia (Conservatorio di S.Cecilia og privat) - hva var forskjellen. Hva forstår vi med bel canto-sang? Kan denne metoden anvendes på mennesker som ikke skal bli sangere. Fordeler og ulemper drøftes. Hva trenger en kommende lærer i musikk å kunne om stemmen, og hvordan trene denne stemmen? Videre vil jeg ta for meg en stemmes reparasjonsmuligheter med bakgrunn i egen erfaring med tap av stemme i forbindelse med to kreftoperasjoner med en del års mellomrom.

Metode

Analytisk og historisk.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Astrid Haavardsholm

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1