Cristin-prosjekt-ID: 305518
Sist endret: 20. november 2014, 14:48

Cristin-prosjekt-ID: 305518
Sist endret: 20. november 2014, 14:48
Prosjekt

Bokprosjekt: "Introduksjon til utviklingsstudier"

prosjektleder

Tore Linné Eriksen
ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Lærebokforfatter

Tidsramme

Avsluttet
Start: 13. april 2010 Slutt: 1. juni 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bokprosjekt: "Introduksjon til utviklingsstudier"

Vitenskapelig sammendrag

En fagbok som skal skrives av en gruppe kolleger på Utviklingsstudiet ved Internasjonale studier, LUI/HIO. Boka planlegges som en introduksjonsbok rettet inn mot første året i bachelorstudiet. Den vil være relevant også for lignende studietilbud.Boka skal ha et fortellerpreg og ta utgangspunkt i aktuelle begivenheter, med konkretiseringer og eksemplifiseringer som dekker ulike deler av verden i Sør. Den skal synliggjøre tverrfaglighet og sammenheng mellom fag, tema og problematikker som er et viktig kjennetegn ved vårt studium. Fattigdom, makt og miljø er overgripende begreper i vår forståelse av utviklingsprosesser. Bidragene til boka vil komme fra kollegene som foreleser på studiet og vil baseres på deres erfaringer og arbeid på feltet. En intensjon med boka er å tydeliggjøre tverrfagligheten gjennom våre respektive bidrag. Dessuten skal den tydeliggjøre sentrale poenger og fylle ut pensum på områder som det er vanskelig å finne litteratur med passende vanskegrad og omfang for dette studiet. Omfang: Totalt ca 200 sider, med 11-12 kapitler, ca16 - 18 sider, inkludert figurer, kart og eventuelle bilder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tore Linné Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Karen Brit Feldberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Anne Waldrop

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Ketil Fred Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger
Aktiv cristin-person

Lars Leer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »