Cristin-prosjekt-ID: 305581
Sist endret: 13. januar 2015, 15:42

Cristin-prosjekt-ID: 305581
Sist endret: 13. januar 2015, 15:42
Prosjekt

Vurdering i matematikk integrert i undervisning og læring

prosjektleder

Helga Kufaas Tellefsen
ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vurdering i matematikk integrert i undervisning og læring

Vitenskapelig sammendrag

Et formål med vurdering er å innhente informasjon om elevers ulike kompetanser. Etter en undervisningssekvens er det viktig å vite om læreren må justere neste undervisning for at elevene skal få best mulig utbytte.I prosjektet ”Et felles løft for bedre vurderingspraksis” veiledet vi lærere på 2., 4., og 7. trinn ved en av skolene som var med, ved deres utarbeidelse av kjennetegn for måloppnåelse i matematikk. Vi var også til stede i undervisningen for å se hvordan vurderingen kom til uttrykk. Vi fant at lærernes ulike kompetanse både rent matematikkfaglig og didaktisk var av stor betydning både i utarbeidelse av kjennetegn og hvordan de klarte å integrere vurderingen i undervisningen.Om dette har vi skrevet en artikkel som vil komme i FoU-i-praksis, Tapir Akademisk Forlag, i mai.Vi ønsket å videreføre arbeidet ved å følge opp egne studenter som har tatt fordypning i matematikk her ved HiO i tillegg til andre lærere med lang erfaring koplet med høy faglig kompetanse.Blant de viktige spørsmålene for oss var: ”Hvordan trekkes vurdering inn i undervisningen?” ”Hvilken betydning har lærerens matematiske og didaktiske kompetanse i forhold til vurdering?”I januar 2010 var vi til stede i flere undervisningssekvenser hos tre lærere på tre ulike ungdomsskoler. Vi har lydopptak fra både undervisning og samtaler med lærerne og i tillegg tatt notater. Alle opptakene er transkribert. Vi skal ha framlegg på FoU i praksis, mai 2010.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helga Kufaas Tellefsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Geir Martinussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2