Cristin-prosjekt-ID: 305658
Sist endret: 8. juni 2018 16:06

Cristin-prosjekt-ID: 305658
Sist endret: 8. juni 2018 16:06
Prosjekt

Bli lyd! Rock og religion fra Dylan til Madonna

prosjektleder

Robert Williams Kvalvaag
ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Musikkteori

Emneord

Religion og populærkultur

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. juli 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bli lyd! Rock og religion fra Dylan til Madonna

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets mål er å undersøke hvordan ulike religioner og livssyn kommer til uttrykk i ungdomskulturen, særlig i rock og i populærmusikk.
Følgende problemstillinger er sentrale:
Hvordan kommer ulike religioner og livssyn til uttrykk gjennom populær- og rockemusikkens tekst-musikalske univers?
På hvilke måter er ulike former for populær- og rockemusikk også et uttrykk for pluralisme, religiøst mangfold og flerkulturalitet?
Prosjektet er primært tekstbasert, men samspillet mellom tekst og musikk spiller også en sentral rolle. I prosjektet undersøker jeg hvordan artister med bakgrunn i ulike religioner og livssyn bruker tekst og musikk for å reise og problematisere viktige eksistensielle spørsmål knyttet til religioner og livssyn.
En viktig målsetting med prosjektet er å gi studenter og RLE-lærere økt kompetanse når det gjelder bruk av populærkulturelle uttrykksformer i klasserommet, og bevisstgjøre studenter og lærere i forhold til den religiøse og livssynsmessige dimensjonen ved vår tids ungdomskultur.
Prosjektet er dessuten svært relevant med tanke på min egen undervisning i RLE ved HiO. Med bakgrunn i dette prosjektet kan jeg drive forskningsbasert undervisning, i den forstand at jeg selv bruker mye musikk og mange tekster fra rock og populærkultur når jeg underviser i RLE ved HiO. Dette gjelder musikk med tekster laget av artister fra religiøse tradisjoner som hinduisme, islam, jødedom og kristendom. Men det gjelder også musikk hvor tekstene er skrevet av artister som ikke hører hjemme i én bestemt tradisjon, men som er mer opptatt av å stille spørsmål og uttrykke undring.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Robert Williams Kvalvaag

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Bob Dylan. Mannen, myten og musikken.

Botvar, Pål Ketil; Aasgaard, Reidar; Kvalvaag, Robert. 2011, Dreyer Forlag A/S. KIFO, OSLOMET, UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Profeten som ikke ville være profet. Dylan som budbringer.

Kvalvaag, Robert. 2011, Forelesningsrekke i idéhistorie. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Det ellevte budet. Religion og rock and roll.

Kvalvaag, Robert. 2011, Unipub forlag. OSLOMETVitenskapelig monografi
1 - 3 av 3