Cristin-prosjekt-ID: 305713
Sist endret: 14. mars 2013, 14:08

Cristin-prosjekt-ID: 305713
Sist endret: 14. mars 2013, 14:08
Prosjekt

Profesjonalitet og språklige nyanser i tolkede vitneeksaminasjoner

prosjektleder

Hanne Skaaden
ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 16. april 2010 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Profesjonalitet og språklige nyanser i tolkede vitneeksaminasjoner

Vitenskapelig sammendrag

I saker hvor det er en språkbarriere er tolkingens kvalitet av avgjørende betydning i retten. Språklige nyanser spiller en viktig rolle i juristenes retorikk, men også i vurdering av skyldspørsmål da analyser indikerer at språket kan påvirke rettens vurdering av troverdighet (Hale 2004). Rettens aktører er altså avhengig av at tolken utfører sin oppgave med høy presisjon. Denne casestudien er basert på transkripsjoner fra rettsforhandlinger som blir tolket, supplert med observasjoner og intervjuer med et utvalg nøkkelpersoner. Analysen utforsker hvordan tolkingen påvirker det språklige materialet retten legger til grunn for sine juridiske vurderinger. I samspillanalysen knyttes eksempler fra den tospråklige diskursen til profesjonsteoretiske perspektiver og den maktfordelingen som eksister mellom de to profesjonenes utøvere – juristens og tolkens. Samspillanalysen er av interesse i forhold til framtidige tiltak for å sikre tolkingens kvalitet i rettsmøter: i hvilken grad har rettens aktører forståelse for vanskegraden i tolkens oppgave? Og hvordan påvirker tolkingen juristens profesjonelle integritet?

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hanne Skaaden

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Tatjana Radanovic Felberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2