Cristin-prosjekt-ID: 305754
Sist endret: 12. januar 2015, 10:34

Cristin-prosjekt-ID: 305754
Sist endret: 12. januar 2015, 10:34
Prosjekt

HiO-studenters erfaringer med – og holdninger til – matematikkfaget

prosjektleder

Elisabeta Iuliana Eriksen
ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 16. april 2010 Slutt: 15. mai 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HiO-studenters erfaringer med – og holdninger til – matematikkfaget

Vitenskapelig sammendrag

Lærerutdanningen burde være et studium der holdningen til matematikk er positiv siden de skal utdannes til formidling av faget.

Er det sammenheng mellom holdning til faget og valg av studie? Spiller inntakskrav noen rolle? Er det sammenheng mellom karakter og holdning til faget? Hvilke andre forhold kan være av betydning? Hvordan har erfaring/utvikling gjennom barne-, ungdoms-, videregående og senere utdanning vært?

Bakgrunnen her er å kunne sammenlikne erfaring med, og holdning til, matematikk ved forskjellige studier. Til journaliststudiet er det meget høye krav til inntak, men ikke matematikkundervisning (selv om det ofte skrives om emner der matematikkompetanse er nødvendig). Ved mange ingeniørstudier er det matematikk et av hovedtemaene. Ved sykepleierstudiet er spesielle emner i matematikk vesentlig å beherske.

Undersøkelsen gjennomføres gjennom spørreskjema og intervjuer. Studenter svarte på spørsmål om opplevelser av matematikkfaget gjennom barneskole, ungdomsskole og videregående skole. De ble også spurt om egen holdning til faget på det tidspunkt undersøkelsen ble foretatt. Vi har også anmodet om navn med tanke på senere intervju.

Denne kartleggingen allerede blitt gjennomført i studieårene 2008-2009 og 2009-2010. Vi har mer enn 1100 respondenter fra flere utdanninger ved Høgskolen i Oslo: Journalistutdanning, ingeniørutdanning, sykepleierutdanning og lærerutdanningen, både 1. avdeling og 2. avdeling.

Resultatene er allerede blitt registrert og vil bli analysert. Vi bruker en kvantitativ metode for å se om det fins noen sammenhenger. I tillegg ønsker vi å foreta intervju der det kan avklare dataene. Ved behov kan vi utvide datamaterialet høsten 2010.

De første resultatene ble publisert våren 2011, og videre publikasjoner vil følge.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeta Iuliana Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Helga Kufaas Tellefsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Geir Martinussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Bjørn Smestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Lærerstudenters personlige epistemologi.

Tellefsen, Helga Kufaas; Martinussen, Geir; Smestad, Bjørn; Eriksen, Elisabeta Iuliana. 2012, FoU i praksis-nordisk konferanse om praksisrettet FoU i utdanninga. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Lærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfaget.

Eriksen, Elisabeta Iuliana; Smestad, Bjørn; Martinussen, Geir; Tellefsen, Helga Kufaas. 2011, FoU i praksis. OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 2 av 2