Cristin-prosjekt-ID: 305897
Sist endret: 19. april 2010 16:55
Cristin-prosjekt-ID: 305897
Sist endret: 19. april 2010 16:55
Prosjekt

Unauthorized Citizens: Politics and gender in two illegal settlements in New Delhi

prosjektleder

Anne Waldrop
ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emneord

Slum • Kjønnsrelasjoner • Politisk mobilisering • Byplanlegging

Tidsramme

Avsluttet
Start: 19. april 2010 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Unauthorized Citizens: Politics and gender in two illegal settlements in New Delhi

Vitenskapelig sammendrag

Basert på datainnsamling blant beboere i to illegale slumlignende områder i New Delhi, India i perioden 2005-2007 fokuserer dette prosjektet på politisk mobilisering og relasjoner til staten. Jeg planlegger å skrive 4 vitenskapelige artikler. Følgende arbeidstitler og korte omtaler gir et godt helhetsbilde av prosjektet: 1) “Dealing with the Unplanned: The case of two unplanned settlements in New Delhi”. Med utgangspunkt i to etnografiske eksempler, hhv. et slumområde og en såkalt ”unauthorized colony”, vil denne artikkelen handle om hvordan den indiske staten forholder seg til boligområder som ikke inngår i byplanen for New Delhi.2) ”Purdah, Power and Politics: Women’s political mobilization in a New Delhi slum”. Her blir fokus rettet mot fattige kvinners politiske aktivisme: I forhold til likheter og forskjeller fra menns politiske aktivisme; i forhold til hva slags saker kvinner fokuserer på; og i forhold til klasse og etnisk bakgrunn.3) “Framed by the State? Political mobilization in two New Delhi illegal settlements”. Denne artikkelen vil sammenligne hvordan politisk mobilisering og aktivisme varierer mellom de to empiriske eksemplene og argumentere for at dette må forstås på bakgrunn av to forhold: For det første, hvordan de to områdene er klassifisert forskjellig av den indiske staten, og for det andre, forskjellig klasse, kaste og etnisk sammensetning.4) ”Women, men and political society in two illegal settlements in New Delhi”. Her vil jeg ta utgangspunkt i begrepet political society (Chatterjee) og diskutere dette i forhold til fattige kvinners politiske praksiser i New Delhi.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Waldrop

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1