Cristin-prosjekt-ID: 306085
Sist endret: 1. oktober 2014, 13:55

Cristin-prosjekt-ID: 306085
Sist endret: 1. oktober 2014, 13:55
Prosjekt

GOLEM-fleksible studier

prosjektleder

Laurence Marie Anna Habib
ved Institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Digital/ICT Literacy • Fleksibel læring

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

GOLEM-fleksible studier

Sammendrag

Prosjektet sikter mot å styrke studenters, læreres og praksisveilederes kompetanse i gruppesamarbeid på nett, og legge til rette for interaksjon i nettgrupper som fremmer læring. Med nettgrupper inspirert av Gilly Salmons modell for veiledning, vil vi stimulere til læring gjennom systematisk bruk av de sosiale prosessene i gruppene. I fem delprosjekter tar vi for oss; oppstart av studiet, læring av naturvitenskapelige og medisinske emner, kurs for praksisveiledere, praksisstudier og veiledning på bacheloroppgaver. Målgruppene er; fjernstudenter i Bachelor i sykepleie, og sykepleiere som skal veilede studentene i praksis gjennom hele utdanningen. Utfordringen med å legge til rette for ulike former av interaktivitet mellom deltagerne, er felles for alle prosjektene. Vi mener at en slik felles tilnærming er viktig for å gi studentene en gjenkjennelig arbeidsform uavhengig av fag eller emne, samtidig som den gir en samlende faglig pedagogisk plattform for delprosjektene.Den største utfordringen i fleksible studier er å fremme et godt læringsmiljø. Nettstøttet undervisning og veiledning har gitt oss gode erfaringer i kommunikasjonen mellom studenter og lærere, men vi har ikke i samme grad lykkes i å legge til rette for interaksjon studentene i mellom. Vårt pedagogiske syn innebærer at læring ikke bare er en individuell prosess, men også en sosial og kulturell prosess. I en profesjonsutdanning der halve studiet foregår i praksis, er det spesielt viktig å legge til rette for alle disse tre prosessene. For at studentene skal få fullverdig utbytte av studiet, må de erfare samarbeid både med hverandre og med praksisfeltet. Det er i den sosiale prosessen i studentgruppene at grunnlaget for kollektive læreprosesser skapes. Drevet av deltagernes erfaringer, kunnskap og ulike kulturelle og sosiale bakgrunn, mener vi gruppeaktivitetene vil føre til et høyere kunnskaps- og refleksjonsnivå og fremme felles tolkningsprosesser.

Vitenskapelig sammendrag

Problemstillinger: Hvordan kan IKT-støttede læringsaktiviteter ivareta interaktivitet mellom deltakeren i nettgrupper?
Hva karakteriserer samhandlingen i nettgrupper som legger til rette for interaktivitet?

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Laurence Marie Anna Habib

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Liv Thorhild Undheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Eva Kofoed

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Olav Dalland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole

Reidun Elisabeth Lid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Så byggde vi upp en nätkurs – utmaningar och möjligheter.

Bingen, Hanne Maria S. 2014, Inspirationsdag kring flexibelt lärande. VIDVitenskapelig foredrag

Trygt læringsmiljø på nett for å lære gjennom skriftlige dialoger i diskusjonsfora.

Bingen, Hanne Maria S. 2013, VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Så byggde vi upp en nätkurs – utmaningar och möjligheter.

Bingen, Hanne Maria S. 2013, Kvalitetsarbete i grundlärar- och förskollärarprogrammet. VIDVitenskapelig foredrag

Så byggde vi upp en nätkurs – utmaningar och möjligheter.

Bingen, Hanne Maria S. 2013, E-lärande i högre utbildning. VIDVitenskapelig foredrag

Trygghet og motivasjon til skriftlig samarbeid i nettgrupper.

Bingen, Hanne Maria S; Lid, Reidun. 2013, Fleksibilitet og kvalitet - nettverkskonferanse om undervisning i høyere utdanning. VIDVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »