Cristin-prosjekt-ID: 308366
Sist endret: 16. desember 2014, 09:53

Cristin-prosjekt-ID: 308366
Sist endret: 16. desember 2014, 09:53
Prosjekt

Forhandlinger og strid. Kjønn og verdsetting i kunst, estetikk og kulturell offentlighet

prosjektleder

Anne Birgitte Rønning
ved Allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 194611

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 28. februar 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forhandlinger og strid. Kjønn og verdsetting i kunst, estetikk og kulturell offentlighet

Vitenskapelig sammendrag

"Forhandlinger og strid: kjønn og verdsetting i kunst, estetikk og kulturell offentlighet" er et tverrfaglig forskningsprosjekt som undersøker de mange og komplekse koplingene mellom kjønn og verdi i kunstfeltet. Det fokuserer på både verk, institusjon og estetisk teori, og ikke minst på hvordan disse virker sammen når det forhandles om verdi og betydninger av kjønn. Vi spør: Hvordan tilskrives kunstverk estetisk verdi og hvilken betydning har kjønn i verdsettingen? Prosjektet tar utgangspunkt i kunst og kulturell offentlighet på slutten av det 20. århundre, og de overskridelser av kjønn og sjanger som preger det senmoderne samfunn og samtidskunsten. Problemstillingene som er merkbare i dag forfølger vi bakover i tid med nedslag i ulike historiske epoker og i flere kunstarter. Samtidig undersøker vi kjønnsimplikasjonene i de teoretiske premissene for tenkningen om estetisk verdi. Mens tidligere forskning på kjønn, kunst og estetikk gjerne har hatt som forklaringsmodell en kjønnsdikotomisk analogistruktur (mannlig-kvinnelig, offentlig-privat, høy-lav) utfordrer og utforsker prosjektet denne forståelsen. Hva er det tradisjonelle og i stor grad også feministiske forståelser av kunst og kunstfeltet ikke har hatt blikk for og klart å beskrive? Teoretisk og metodologisk hviler prosjektet på diskursanalyse, og vi forsøker å gripe kjønnsforhandlinger og forhandlinger om estetisk verdi som et komplekst utvekslingsforhold både i kunsten og i forskningen. Prosjektets originalitet og styrke ligger dets tverrfaglighet og i sammentenkningen av flere felt: flere medier (billedkunst, film og litteratur), integreringen av høy og lav kultur og interaksjonen mellom kunst(verk), estetisk teori og kunstoffentlighet.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Birgitte Rønning

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo

Anne Marit Myrstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ulla Angkjær-Jørgensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Inaktiv cristin-person

Irene Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo

Geir Uvsløkk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved ILOS-Litteratur, område, og europ. Språk ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur.

Rønning, Anne Birgitte; Uvsløkk, Geir. 2013, Pax Forlag. UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 1 av 1